Menu
GIỚI THIỆU
 • Bảng cửu chương rút gọn là bảng có hàng là kết quả của phép nhân một số với các giá trị từ 1 tới 10. Chúng ta sẽ in 9 hàng tương ứng với các số từ 2 tới 10.

Bài tập in bảng cửu chương rút gọn trong lập trình C

Bảng cửu chương rút gọn là bảng có hàng là kết quả của phép nhân một số với các giá trị từ 1 tới 10. Chúng ta sẽ in 9 hàng tương ứng với các số từ 2 tới 10.

Bài tập C: in bảng cửu chương rút gọn

Bảng cửu chương rút gọn là bảng có hàng là kết quả của phép nhân một số với các giá trị từ 1 tới 10. Chúng ta sẽ in 9 hàng tương ứng với các số từ 2 tới 10.

Với bài tập này, chúng ta sẽ sử dụng lồng vòng lặp: vòng lặp bên ngoài điều khiển số hàng và vòng lặp bên trong điều khiển số cột của bảng.

Chương trình C

#include <stdio.h>

int main() {
  int i, j, count;
  int start, end;

  start = 2, end = 10;

  printf("In bang cuu chuong rut gon:
");
  for(i = start; i <= end; i++) {
   count = i;

   for(j = 1; j <= 10; j++) {
     printf(" %3d", count*j);
   }

   printf("
");
  }

  return 0;
}

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập C trên:

In bảng cửu chương trong C
In bảng cửu chương trong C
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Bài tập in bảng cửu chương rút gọn trong lập trình C
Tags: in bảng cửu chương bảng cửu chương rút gọn code C code in bảng cửu chương
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha