Menu
GIỚI THIỆU
 • Để in mảng theo thứ tự đảo ngược, bạn cần biết trước độ dài của mảng. Sau đó chúng ta sử dụng một vòng lặp bắt đầu từ chỉ mục cuối cùng (là độ dài của mảng) đến giá trị 0 và trong mỗi vòng lặp sẽ in giá trị tại chỉ mục đó.

Cách in mảng theo chiều đảo ngược trong C

Để in mảng theo thứ tự đảo ngược, bạn cần biết trước độ dài của mảng. Sau đó chúng ta sử dụng một vòng lặp bắt đầu từ chỉ mục cuối cùng (là độ dài của mảng) đến giá trị 0 và trong mỗi vòng lặp sẽ in giá trị tại chỉ mục đó.

Bài tập C: Cách in mảng theo chiều đảo ngược

Để in mảng theo thứ tự đảo ngược, bạn cần biết trước độ dài của mảng. Sau đó chúng ta sử dụng một vòng lặp bắt đầu từ chỉ mục cuối cùng (là độ dài của mảng) đến giá trị 0 và trong mỗi vòng lặp sẽ in giá trị tại chỉ mục đó.

Chương trình C để in mảng

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập in các phần tử của một mảng theo chiều đảo ngược trong C:

#include <stdio.h>

int main() {
  int array[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0};
  int loop;

  printf("In tat ca phan tu cua mang theo chieu dao nguoc: 

");
  for(loop = 9; loop >= 0; loop--)
   printf("%d ", array[loop]);
   
  return 0;
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Cách in mảng theo chiều đảo ngược trong C
Tags: đảo ngược mảng trong C in ngược mảng trong C
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha