Menu
GIỚI THIỆU
 • Chương trình C này sẽ giúp bạn hiểu cách in một mảng trong C. Chúng ta cần khai báo và định nghĩa một mảng và sau đó sử dụng một vòng lặp để duyệt qua tất cả các phần tử trong mảng. Tại mỗi vòng lặp, chúng ta sẽ in một giá trị tại một chỉ mục trong mảng.

Bài tập in mảng trong lập trình C

Chương trình C này sẽ giúp bạn hiểu cách in một mảng trong C. Chúng ta cần khai báo và định nghĩa một mảng và sau đó sử dụng một vòng lặp để duyệt qua tất cả các phần tử trong mảng. Tại mỗi vòng lặp, chúng ta sẽ in một giá trị tại một chỉ mục trong mảng.

Bài tập C: In các phân tử của một mảng

Chương trình C này sẽ giúp bạn hiểu cách in một mảng trong C. Chúng ta cần khai báo và định nghĩa một mảng và sau đó sử dụng một vòng lặp để duyệt qua tất cả các phần tử trong mảng. Tại mỗi vòng lặp, chúng ta sẽ in một giá trị tại một chỉ mục trong mảng.

Chương trình C để in mảng

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập in các phần tử của một mảng trong C:

#include <stdio.h>

int main() {
  int array[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0};
  int loop;

  printf("In tat ca phan tu cua mang: 

");
  for(loop = 0; loop < 10; loop++)
   printf("%d ", array[loop]);
   
  return 0;
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Bài tập in mảng trong lập trình C
Tags: Cách in mảng trong C mảng trong C bài tập về mảng
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha