Menu
GIỚI THIỆU
 • Dãy Fibonacci là dãy số được tạo bằng cách: số kế tiếp bằng tổng của hai số liền trước. Dãy Fibonacci bắt đầu từ hai số F0 & F1. Giá trị ban đầu của F0 & F1 có thể tương ứng là 0, 1 hoặc 1, 1.

Dãy Fibonacci trong C

Dãy Fibonacci là dãy số được tạo bằng cách: số kế tiếp bằng tổng của hai số liền trước. Dãy Fibonacci bắt đầu từ hai số F0 & F1. Giá trị ban đầu của F0 & F1 có thể tương ứng là 0, 1 hoặc 1, 1.

Bài tập C: in dãy Fibonacci

Dãy Fibonacci là dãy số được tạo bằng cách: số kế tiếp bằng tổng của hai số liền trước. Dãy Fibonacci bắt đầu từ hai số F0 & F1. Giá trị ban đầu của F0 & F1 có thể tương ứng là 0, 1 hoặc 1, 1.

Điều kiện của dãy Fibonacci có thể tổng quát lại như sau:

Fn = Fn-1 + Fn-2

Dưới đây là ví dụ hai Fibonacci

F8 = 0 1 1 2 3 5 8 13

hoặc:

F8 = 1 1 2 3 5 8 13 21

Trong chương này chúng ta sẽ giải bài tập C này bởi không sử dụng khái niệm đệ qui. Mời bạn theo dõi chương trình C dưới đây.

 

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập in dãy Fibonacci trong C:

#include <stdio.h>

int main() {
  int a, b, c, i, n;

  n = 6;

  a = b = 1;
  printf("In day Fibonacci:
");
  printf("%d %d ",a,b);

  for(i = 1; i <= n-2; i++) {
   c = a + b;
   printf("%d ", c);
   
   a = b;
   b = c;
  }
  
  return 0;
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Dãy Fibonacci trong C
Tags:
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha