Menu
GIỚI THIỆU
 • Giải phương trình bậc hai là bài tập khá quen thuộc khi bạn mới học lập trình. Đây là một trong các bài toán điển hình về các lệnh rẽ nhánh trong C, đó là các lệnh IF-ELSE. Tương ứng với mỗi trường hợp, bạn sẽ có một nhánh khác nhau.

Giải phương trình bậc hai trong lập trình C

Giải phương trình bậc hai là bài tập khá quen thuộc khi bạn mới học lập trình. Đây là một trong các bài toán điển hình về các lệnh rẽ nhánh trong C, đó là các lệnh IF-ELSE. Tương ứng với mỗi trường hợp, bạn sẽ có một nhánh khác nhau.

Bài tập C: Giải phương trình bậc hai

Giải phương trình bậc hai là bài tập khá quen thuộc khi bạn mới học lập trình. Đây là một trong các bài toán điển hình về các lệnh rẽ nhánh trong C, đó là các lệnh IF-ELSE. Tương ứng với mỗi trường hợp, bạn sẽ có một nhánh khác nhau.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải phương trình bậc hai trong C:

#include<math.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
main()
{
  float a,b,c,d;
  printf("Nhap vao 3 so a, b, c: ");
  scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);
  if(a==0)
  {
    if(b==0)
      {
        if(c==0)
          printf("Phuong trinh co vo so nghiem!");
        else
          printf("Phuong trinh vo nghiem!");
      }
    else
      printf("Phuong trinh co nghiem duy nhat la: %f",-c/b);
  }
  else
  {
    d=b*b-4*a*c;
    if (d<0)
      printf("Phuong trinh vo nghiem!!!");
    else if (d==0)
      printf("Phuong trinh co nghiem kep la: %f",-b/(2*a));
    else
      printf("Phuong trinh co 2 nghiem phan biet la: %f,%f",(-b+sqrt(d))/(2*a),(-b-sqrt(d))/(2*a));  
  }  
 
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Giải phương trình bậc hai trong lập trình C
Tags: code giải phương trình bậc 2 giải phương trình bậc 2 trong C lập trình C lậ ptrifnh C cơ bản
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha