Menu
GIỚI THIỆU
 • ,Hỏi code chia sẻ code, trang chuyên học lập trình online miễn phí và tự học lập trình web, các bài viết thủ thuật web. Chia sẻ tài liệu kinh nghiệm marketing seo website hiệu quả nhất.

Học Laravel Miễn Phí A-Z 05 - Xây dựng module login trong laravel 5.6 (P1)

Chú ý: Để bắt đầu với bài này thì mình yêu cầu các bạn tạo giúp mình 1 form login đơn giản, và có các thông báo lỗi, thêm vào 1 bản ghi trong bảng hoicode_user (user_name= admin, user_pass= 123)

1. Nhúng các file css,js,img vào trong views

 1. Chúng ta vào views và tạo ra 1 folder có tên là admin, trong folder admin chúng ta tạo 1 folder là login. Rồi chúng ta copy file login.html mà các bạn đã chuyển bị sẵn rồi paste vào đây và đổi tên nó thành view.blade.php
 2. Chúng ta copy tất cả file css,js,img … và paste vào folder public
 3. Chúng ta mở file view.blade.php lên và thay tất cả đường dẫn của css, js,img thành {{asset(‘public/tên_thư_mục/tên_file.css’)}} còn các file khác các bạn làm tương tự
 4. Trong form các bạn thêm giúp mình {{ csrf_field ()}}

2. Kiểm tra form và xuất ra thông báo lỗi

 1. Các bạn tạo cho mình 1 Controller trong tên Logincontroller trong folder admin. Php artisan make:controller admin/LoginController
 2. Tạo ra 1 funciton trong file controller. Function getLogin(){return vew(admin.login.view);}
 3. Vào trong Routes/web.php tạo 1 route. Route::get(‘login’,’LoginController@getLogin’), và chúng ta chạy thử localhost/laravel/login nhé
 4. Trong controller các bạn tạo giúp mình 1 function postLogin:
public function postLogin(Request $request){
 
$rules = [
 
'user'=>'required',
 
'pass'=>'required',
 
];
 
$messages = [
 
 
 
'user.required'=>'tài khoản không được để trống',
 
'pass.required'=>'mật khẩu không được để trống',
 
];
 
$Validator = Validator::make($request->all(),$rules,$messages);
 
if($Validator->fails()){
 
$errors[‘error’]=redirect()->back()->withErrors($Validator);
 
return  view(‘admin.login.view’,$errors)
 
}
 
Else{
 
Return ‘ok’;
 
}

Lưu ý: Validator là thư viện xây dựng sẵn trong laravel, cú pháp redirect()->back() trả về trang login. Các bạn có thể xem thêm trên https://laravel.com/docs/5.6/validation

 1. Khai báo validator trong file controller sử dụng use Validator; và chúng ta vào route tạo ra: Route::post(‘login’,LoginController@postLogin);
 2. Chúng ta vào file view.blade.php chúng ta thêm dòng lệnh sau
@if(isset($error))
 
@foreach($error as $error)
 
<div class="alert alert-danger">{{$error}}</div>
 
@endforeach
 
@endif
 1. và chúng ta ra ngoài trình duyệt chạy thử nhé. Nếu thành công thì chúng ta bắt đầu kiểm tra user và pass trong cơ sở dữ liệu

Bộ video bài học laravel cơ bản tại đây.

Cám ơn các bạn đã theo dõi, ở bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn về Xây dựng trang login p2. Hẹn gặp lại các bạn ở bài kế tiếp

Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Học Laravel Miễn Phí A-Z 05 - Xây dựng module login trong laravel 5.6 (P1)
Tags: laravel 5.6 học laravel miễn phí 100% học free php lập trình laravel miễn phí
Category: Laravel
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Laravel,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.
 1. avatar-logo-hoicode

  Member

  Bài viết hay quá mong hoicode ngày càng phát triển và share nhiều bài viết hay hơn

 2. Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha