Menu
GIỚI THIỆU
  • Đầu tiên để sử dụng với Session thì chúng ta phải khai báo use Session trong file controller. Như các bạn đã học ở phần php nên mình sẽ không giải thích thêm về session nữa

Học Laravel Miễn Phí A-Z 07 - Session và đưa ra thông báo bằng Session trong laravel 5.x

Như các bạn đã học ở phần php nên mình sẽ không giải thích thêm về session nữa. Vậy chúng ta cùng bắt đầu đi vào sử dụng Session trong laravel

Đầu tiên để sử dụng với Session thì chúng ta phải khai báo use Session trong file controller

Session:: put(‘sessionName ‘, ‘sessionValue ‘);

Session::flash(SessionName,’sessionValue’);

Để kiểm tra sự tồn tại của session ta có cú pháp

1. Giới thiệu về Session

Như các bạn đã học ở phần php nên mình sẽ không giải thích thêm về session nữa. Vậy chúng ta cùng bắt đầu đi vào sử dụng Session trong laravel

Đầu tiên để sử dụng với Session thì chúng ta phải khai báo use Session trong file controller

Session:: put(‘sessionName ‘, ‘sessionValue ‘);

Session::flash(SessionName,’sessionValue’);

Để kiểm tra sự tồn tại của session ta có cú pháp

Session::has(‘SessionName’);

Để lấy ra giá trị của session ta có cú pháp

Session::get(‘SessionName’)

Lưu ý các bạn có thể tìm hiểu thêm trên  : https://laravel.com/docs/5.6/session

Với những giới thiệu giờ chúng ta bắt đầu quay lại với form nhé

2. Sử dụng Session trong xây dựng trang login

Trong bài trước mình đã giới thiệu với các bạn các thông báo lỗi. Nhưng ở bài này mình sẽ giới thiệu cho các xây dựng thông báo lỗi mà chúng ta có thể sử dụng nó

  1. Đầu tiên để sử dụng thư viện Session chúng ta sử dụng use Session; trên controller LoginController
  2. Mở file LoginController chúng ta thay đổi lại như sau:
public function postLogin(Request $request){
 
$rules = [
 
'user'=>'required',
 
'pass'=>'required',
 
];
 
$messages = [
 
'user.required'=>'tài khoản không được để trống',
 
'pass.required'=>'mật khẩu không được để trống',
 
];
 
$Validator = Validator::make($request->all(),$rules,$messages);
 
if($Validator->fails()){
 
return redirect()->back()->withErrors($Validator);
 
}
 
else{
 
$arr = [
 
'user_name'=>$request->user,
 
'user_pass'=>md5($request->pass),
 
];
 
if(DB::table('hoicode_users')->where($arr)->count()==1){
 
$data = DB::table('hoicode_users')->where($arr)->first();
 
Session::flash('success','đăng nhập thành công');
 
}
 
else{
 
Session::flash('error','đăng nhập thất bại');
 
}
 
}
 
}

Như vậy ta đã tạo Session cho các thông báo lỗi. Vậy giờ muốn lấy ra thì chúng ta chỉ kiểm tra xem nó có tồn tại không và lấy nó ra

  1. Chúng ta sẽ xóa hết thông báo lỗi ở bên view và trong views/errors ta tạo ra 1 file note.blade.php . mục đích tạo ra file này là để khi cần thông báo lỗi chúng ta chỉ cần include vào thôi
  2. Mở file note.blade.php lên và bắt đầu kiểm tra nó
  1. Tiếp theo chúng ta sử dụng @include(‘errors.note’) vào trong file login và chúng ta hãy ra ngoài trình duyệt xem lại kết quả nhé

Cám ơn các bạn đã theo dõi, ở bài sau mình sẽ hướng dẫn Xây dựng trang quản trị và kiểm soát đăng nhập MIDDLEWERE. Hẹn gặp lại các bạn ở bài kế tiếp tại học lập trình laravel miễn phí

Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Học Laravel Miễn Phí A-Z 07 - Session và đưa ra thông báo bằng Session trong laravel 5.x
Tags: laravel học laravel miễn phí Session code thông báo với Session laravel 5.x
Category: Laravel
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Laravel,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

    Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

    captcha