Menu
GIỚI THIỆU
  • HTML là một trong những yếu, thành phần quan trọng nhất để xây dựng giao diện của website. Serie học HTML cơ bản cũng chính là kiến thức cơ bản mới nhất, đầu tiên của bạn cần phải học

HTML cơ bản

HTML là một trong những yếu, thành phần quan trọng nhất để xây dựng giao diện của website. HTML cũng chính là kiến thức cơ bản mới nhất, đầu tiên của bạn cần phải học khi tham gia vào học lập trình web. Để giúp các bạn điêu luyện với kiến thức thì trong series tự học HTML này mình sẽ tổng hợp các kiến thức cần thiết theo từng bước có kèm theo video, mình tin sẽ rất phù hợp để bạn tự học.

Đi kèm với HTML đó là CSS, tuy nhiên để phân rõ ràng các nội dung thì mình sẽ không trình bày CSS trong series này, nếu bạn quan tâm thì có thể vào phần học CSS để tìm hiểu.