Menu
GIỚI THIỆU
 • Bài này chúng ta học về các thẻ HTML định dạng văn bản, một số thẻ như thẻ b strong i mark sub sup thường dùng định dạng văn bản trong html

Bài 03: HTML Tag định dạng văn bản

Bài này chúng ta học về các thẻ HTML định dạng văn bản, một số thẻ như thẻ b strong i mark sub sup thường dùng định dạng văn bản trong html. Trong này bài chúng ta sẽ áp dụng CSS để xây dựng bố cục giúp website đẹp hơn.

1. Các thẻ HTML định dạng văn bản thông dụng

Sau đây là danh sách các thẻ HTML dùng để định dạng văn bản.

Thẻ p xác định một đoạn

Thẻ <p> xác định một đoạn. Trình duyệt sẽ tự động thêm một khoảng trống (lề) trước và sau mỗi phần tử <p>. Lề có thể được sửa đổi bằng CSS (với các thuộc tính lề).

<p>This is some text in a paragraph.</p>

Thẻ br - ngắt dòng hay xuống dòng

Thẻ <br> chèn một ngắt dòng đơn.

Thẻ <br> là một thẻ trống, nghĩa là nó không có thẻ kết thúc.

Chào mừng đến với website học miễn phí <br> với nội dung dễ học

Thẻ b - in đậm chữ

Thẻ <b> chỉ định một từ, một đoạn, hay cả văn bản in đậm.

<p>Hôm nay - <b>học code thật thích </b>.</p>

Thẻ span - nhấn mạnh

Thẻ <span> được sử dụng để tô màu một phần của văn bản:

Thẻ <span> được sử dụng để nhóm các phần tử nội tuyến trong một tài liệu.

Thẻ <span> không tự thay đổi hình ảnh.

Thẻ <span> cung cấp một cách để thêm một móc vào một phần của một văn bản hoặc một phần của một tài liệu.

<p>Chào mừng bạn đến với <span style="color:blue">hoicode.com</span> học lập trình miễn phí.</p>

Thẻ i - in nghiêng

Thẻ <i> xác định một phần của văn bản bằng giọng nói hoặc tâm trạng thay thế. Nội dung của thẻ <i> thường được hiển thị bằng chữ nghiêng.

Thẻ <i> có thể được sử dụng để chỉ ra thuật ngữ kỹ thuật, cụm từ từ một ngôn ngữ khác, tư tưởng, hoặc tên tàu, v.v.

Sử dụng phần tử <i> chỉ khi không có một yếu tố ngữ nghĩa thích hợp hơn, chẳng hạn như:

 • <Em> (văn bản nhấn mạnh)
 • <Strong> (văn bản quan trọng)
 • <mark> (đánh dấu / đánh dấu văn bản)
 • <Cite> (tiêu đề của tác phẩm)
 • <Dfn> (một thuật ngữ định nghĩa)
<p>Chào mừng bạn đến với <i>hoicode.com</i>, tại đây các bạn được học lập trình miễn phí.</p>

Thẻ u - Gạch chân chữ

Thẻ <u> đại diện cho một số văn bản nên khác so với văn bản bình thường về mặt kiểu dáng, chẳng hạn như các từ sai chính tả hoặc các danh từ phù hợp.

<p> Gạch chân chữ sai chính tả <u>hộc</u> lập trình.</p>

Thẻ table - Tạo bảng

Thẻ <table> định nghĩa một bảng HTML.

Để tạo bảng trong HTML bao gồm phần tử <table> và một hoặc nhiều phần tử <tr> , <th><td> .

Phần tử <tr> định nghĩa một dòng của bảng, phần tử <th> định nghĩa tiêu đề của bảng, và phần tử <td> định nghĩa một ô trong bảng.

Một bảng HTML phức tạp hơn cũng có thể bao gồm các phần tử <caption>, <col>, <colgroup>, <thead>, <tfoot><tbody>.

<table>
 <tr>
  <th>Học hỏi</th>
  <th>Code</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Học hỏi</td>
  <td>Lập trình</td>
 </tr>
</table>

Lưu ý: Không nên sử dụng bảng để bố trí trang! Về mặt lịch sử, một số tác giả của Web đã lạm dụng các bảng trong HTML như là một cách để kiểm soát việc bố trí trang của họ. Tuy nhiên, có rất nhiều lựa chọn thay thế cho việc sử dụng bảng HTML để bố trí, chủ yếu sử dụng CSS.

2. Lời kết bài học số 3

Trên là các thẻ thường được dùng để định dạng văn bản. Ngoài các thẻ này ra thì ta có thể sử dụng CSS để thay thế và thông thường thì ta hay sử dụng cách này hơn.

Bài này kết thúc ở đây, bài tiếp Định dạng heading và list bằng các thẻ trong HTML.

Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Bài 03: HTML Tag định dạng văn bản
Tags: html văn bản văn bản html html tag format định dạng văn bản html
Category: HTML cơ bản
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về HTML cơ bản,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha