Menu
GIỚI THIỆU
 • Yêu cầu là in các số chẵn trong dãy số từ 1 tới 10 bởi sử dụng vòng lặp trong ngôn ngữ C. Yêu cầu là in các số lẻ trong dãy số từ 1 tới 10 bởi sử dụng vòng lặp trong ngôn ngữ C.

In các số chẵn và các số lẻ trong dãy số cho trước trong C

Yêu cầu là in các số chẵn trong dãy số từ 1 tới 10 bởi sử dụng vòng lặp trong ngôn ngữ C. Yêu cầu là in các số lẻ trong dãy số từ 1 tới 10 bởi sử dụng vòng lặp trong ngôn ngữ C.

Chương trình in các số chẵn trong C

Bài tập C: in các số chẵn trong dãy từ 1-10

Yêu cầu là in các số chẵn trong dãy số từ 1 tới 10 bởi sử dụng vòng lặp trong ngôn ngữ C.

Với bài tập C này, ngoài sử dụng vòng lặp, chúng ta cần kết hợp thêm một lệnh để kiểm tra điều kiện xem số đó là số chẵn hay lẻ, nếu là số chẵn thì in còn nếu là số lẻ thì không. Chúng ta sử dụng lệnh IF và toán tử % (để lấy phần dư) trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập C trên:

#include <stdio.h>

#include <stdio.h>

int main() {
  int i;

  printf("In cac so chan:
");
  for(i = 1; i <= 10; i++) {
   if(i%2 == 0)
     printf(" %2d
", i);
  }
  return 0;
}

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

 
In các số chẵn trong C
In các số chẵn trong C

Chương trình in các số lẻ trong C

Bài tập C: in các số lẻ trong dãy từ 1-10

Yêu cầu là in các số lẻ trong dãy số từ 1 tới 10 bởi sử dụng vòng lặp trong ngôn ngữ C.

Với bài tập C này, ngoài sử dụng vòng lặp, chúng ta cần kết hợp thêm một lệnh để kiểm tra điều kiện xem số đó là số chẵn hay lẻ, nếu là số lẻ thì in còn nếu là số chẵn thì không. Chúng ta sử dụng lệnh IF và toán tử % (để lấy phần dư) trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập C trên:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i;

  printf("In cac so le:
");
  for(i = 1; i <= 10; i++) {
   if(i%2 != 0)
     printf("%d
", i);
  }
  return 0;
}
 

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

In các số lẻ trong C
In các số lẻ trong C
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: In các số chẵn và các số lẻ trong dãy số cho trước trong C
Tags: in các số chẵn trong C in các số lẻ trong C code in số chẵn số lẻ trong C lập trình C
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha