Menu
GIỚI THIỆU
 • Yêu cầu là in các số từ 1 tới 10 theo thứ tự giảm dần. Với bài tập C này, chúng ta chỉ cần sử dụng một vòng lặp for trong C.

In các số theo thứ tự giảm dần trong lập trình C

Yêu cầu là in các số từ 1 tới 10 theo thứ tự giảm dần. Với bài tập C này, chúng ta chỉ cần sử dụng một vòng lặp for trong C.

Bài tập C: In các số từ 1-10 theo thứ tự giảm dần

Yêu cầu là in các số từ 1 tới 10 theo thứ tự giảm dần. Với bài tập C này, chúng ta chỉ cần sử dụng một vòng lặp for trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để in các số 1-10 theo thứ tự giảm dần.

#include <stdio.h>

int main() {
  int i, start, end;

  start = 1;
  end = 10;

  printf("In cac so theo thu tu giam dan:
");

  for(i = end; i >= start; i--) 
   printf("%2d
", i);

  return 0;
}
 

Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:

In các số theo thứ tự giảm dần trong C
In các số theo thứ tự giảm dần trong C
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: In các số theo thứ tự giảm dần trong lập trình C
Tags: in các số theo thứ tự giảm dần lập trình C
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha