Menu
GIỚI THIỆU
  • jQuery là một thư viện kiểu mới của JavaScript, được tạo bởi John Resig, jQuery làm đơn giản hóa việc truyền tải HTML, jQuery là một bộ công cụ tiện ích JavaScript

JQuery cơ bản

jQuery là một thư viện kiểu mới của JavaScript, được tạo bởi John Resig vào năm 2006 với một phương châm tuyệt vời: Write less, do more - Viết ít hơn, làm nhiều hơn.

jQuery làm đơn giản hóa việc truyền tải HTML, xử lý sự kiện, tạo hiệu ứng động và tương tác Ajax. Với jQuery, khái niệm Rapid Web Development đã không còn quá xa lạ.

jQuery là một bộ công cụ tiện ích JavaScript làm đơn giản hóa các tác vụ đa dạng với việc viết ít code hơn.