Menu
GIỚI THIỆU
 • Ma phương (Magic Square) là một dãy gồm n2 số nguyên dương sắp xếp trong một hình vuông kích thước n x n chia thành n2 ô vuông với n hàng và n cột, sao cho tổng số các số trên mỗi hàng, mỗi cột và trên hai đường chéo đều bằng nhau.

Kiểm tra ma phương (magic square) trong C

Ma phương (Magic Square) là một dãy gồm n2 số nguyên dương sắp xếp trong một hình vuông kích thước n x n chia thành n2 ô vuông với n hàng và n cột, sao cho tổng số các số trên mỗi hàng, mỗi cột và trên hai đường chéo đều bằng nhau.

Bài tập C: Kiểm tra ma phương

Ma phương (Magic Square) là gì ?

Có lẽ một số bạn chưa biết đến khái niệm Ma phương (Magic Square). Mình xin đưa ra khái niệm này như sau:

Ma phương (Magic Square) là một dãy gồm n2 số nguyên dương sắp xếp trong một hình vuông kích thước n x n chia thành n2 ô vuông với n hàng và n cột, sao cho tổng số các số trên mỗi hàng, mỗi cột và trên hai đường chéo đều bằng nhau.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập kiểm tra ma trận vuông trong C:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>

int main() {
  int size = 3;
  int matrix[3][3]; // = {{4,9,2},{3,5,7},{8,1,6}};
  int row, column = 0;
  int sum, sum1, sum2;
  int flag = 0;

  printf("
Nhap ma tran: ");
  for (row = 0; row < size; row++) {
   for (column = 0; column < size; column++)
     scanf("%d", &matrix[row][column]);
  }

  printf("In ma tran vua nhap: 
");
  for (row = 0; row < size; row++) {
   printf("
");
   for (column = 0; column < size; column++) {
     printf("	%d", matrix[row][column]);
   }
  }

  //Kiem tra tong phan tu tren cac duong cheo
  sum = 0;
  for (row = 0; row < size; row++) {
   for (column = 0; column < size; column++) {
     if (row == column)
      sum = sum + matrix[row][column];
   }
  }

  //Kiem tra tong phan tu tren cac hang
  for (row = 0; row < size; row++) {
   sum1 = 0;
   for (column = 0; column < size; column++) {
     sum1 = sum1 + matrix[row][column];
   }
   if (sum == sum1)
     flag = 1;
   else {
     flag = 0;
     break;
   }
  }

  //Kiem tra tong phan tu tren cac cot
  for (row = 0; row < size; row++) {
   sum2 = 0;
   for (column = 0; column < size; column++) {
     sum2 = sum2 + matrix[column][row];
   }
   if (sum == sum2)
     flag = 1;
   else {
     flag = 0;
     break;
   }
  }

  if (flag == 1)
   printf("
Day so nay la Magic square!");
  else
   printf("
Day so nay khong phai la Magic square!");

  return 0;
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Kiểm tra ma phương (magic square) trong C
Tags: ma phương trong C magic square
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.
 1. avatar-logo-hoicode

  Custom Essay Writers

  research paper write research paper research paper research paper walmart

 2. avatar-logo-hoicode

  Online Homework

  a research paper college research paper good research paper write research paper

 3. Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha