Menu
GIỚI THIỆU
 • Tương tự như bài tập C kiểm tra số chẵn lẻ, thì đây là bài tập C khá đơn giản giúp bạn làm quen dần với cách sử dụng các lệnh IF-ELSE trong C.

Kiểm tra một số là số âm hay số dương trong lập trình C

Tương tự như bài tập C kiểm tra số chẵn lẻ, thì đây là bài tập C khá đơn giản giúp bạn làm quen dần với cách sử dụng các lệnh IF-ELSE trong C.

Bài tập C: Kiểm tra một số là số âm hay số dương

Tương tự như bài tập C kiểm tra số chẵn lẻ, thì đây là bài tập C khá đơn giản giúp bạn làm quen dần với cách sử dụng các lệnh IF-ELSE trong C.

Giải thuật cho bài tập C

Dưới đây là các bước giải thuật đơn giản để giải bài tập C trên:

Bước 1: Khai báo biến nguyên A 
Bước 2: Gán giá trị cho biến
Bước 3: Kiểm tra xem A có lớn hơn hoặc bằng 0 không
Bước 4: Nếu true, in dòng chữ A la so duong
Bước 5: Nếu false, in dòng chữ A la so am

Chương trình C

Dưới đây là phần code chương trình C thực sự để giải bài tập kiểm tra số âm, số dương trong C:

#include <stdio.h>

int main() {
  int number = -2;
  
  if (number >= 0)
   printf("%d la so duong
", number);
  else
   printf("%d la so am
", number);
  
  return 0;
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Kiểm tra một số là số âm hay số dương trong lập trình C
Tags: kiểm tra số âm trong C kiểm tra số dương trong C lập trình C
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha