Menu
GIỚI THIỆU
 • Bài toán kiểm tra số chẵn lẻ là một trong các chương trình C điển hình. Với bài toán này, chúng ta sẽ sử dụng các lệnh IF – ELSE trong C để giải.

Kiểm tra một số là số chẵn hay số lẻ

Bài toán kiểm tra số chẵn lẻ là một trong các chương trình C điển hình. Với bài toán này, chúng ta sẽ sử dụng các lệnh IF – ELSE trong C để giải.

Bài tập C: Kiểm tra một số là số chẵn hay số lẻ

Bài toán kiểm tra số chẵn lẻ là một trong các chương trình C điển hình. Với bài toán này, chúng ta sẽ sử dụng các lệnh IF – ELSE trong C để giải.

Giải thuật cho bài tập C

Dưới đây là các bước giải thuật đơn giản để giải bài tập C trên:

Bước 1: Khai báo một biến nguyên A
Bước 2: Gán giá trị cho biến
Bước 3: Thực hiện phép chia lấy phần dư của A cho 2. Kiểm tra kết quả xem có bằng 0 không.
Bước 4: Nếu true, in dòng chữ A la so chan
Bước 5: Nếu flase, in dòng chữ A la so le

Chương trình C

Dưới đây là phần code chương trình C thực sự để giải bài tập kiểm tra số chẵn lẻ trong C:

#include <stdio.h>

int main() {
  int even = 24;
  int odd = 31;
  
  if (even % 2 == 0) {
   printf("%d la so chan
", even);
  } else {
   printf("%d la so le
", even);
  }
  if (odd % 2 != 0 ) {
   printf("%d la so le
", odd);
  } else {
   printf("%d la so chan
", odd);
  }
  return 0;
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Kiểm tra một số là số chẵn hay số lẻ
Tags: kiểm tra số chẵn trong C kiểm tra số lẻ trong C lập trình C cơ bản lập trình C
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha