Menu
GIỚI THIỆU
 • Bài tập kiểm tra một năm xem có phải là năm nhuận không là một bài tập hơi phức tạp một chút. Trước hết, chúng ta tìm hiểu điều kiện để một năm là năm nhuận:

Kiểm tra năm nhuận trong lập trình C

Bài tập kiểm tra một năm xem có phải là năm nhuận không là một bài tập hơi phức tạp một chút. Trước hết, chúng ta tìm hiểu điều kiện để một năm là năm nhuận:

Bài tập C: kiểm tra năm nhuận

Bài tập kiểm tra một năm xem có phải là năm nhuận không là một bài tập hơi phức tạp một chút. Trước hết, chúng ta tìm hiểu điều kiện để một năm là năm nhuận:

 • Năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100.
 • Hoặc năm chia hết cho 400.

Giải thuật cho bài tập C

Dưới đây là các bước giải thuật cho bài tập C trên:

Bước 1: Khai báo một biến để biểu diễn năm
Bước 2: Gán giá trị cho biến
Bước 3: Kiểm tra điều kiện năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100, 
hiển thị Day la nam nhuan
Bước 4: Kiểm tra điều kiện năm chia hết cho 400, hiển thị Day la nam nhuan
Bước 5: Nếu không, hiển thị Day khong la nam nhuan

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập kiểm tra năm nhuận trong C:

#include <stdio.h>

int main() {
  int year;
  year = 2016;
  
  if (((year % 4 == 0) && (year % 100!= 0)) || (year%400 == 0))
   printf("%d la mot nam nhuan", year);
  else
   printf("%d khong phai la nam nhuan", year);
   
  return 0;
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Kiểm tra năm nhuận trong lập trình C
Tags: code kiểm tra nam nhuận tìm năm nhuận trong C lập trình C năm nhuận
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha