Menu
GIỚI THIỆU
 • Để giải bài tập C này, bạn sử dụng vòng lặp để kiểm tra phép chia số cần kiểm tra với các giá trị tăng dần từ 1 tới số đó. Sử dụng biến đếm để đếm số ước (hay số phép chia hết).

Kiểm tra số nguyên tố trong C

Để giải bài tập C này, bạn sử dụng vòng lặp để kiểm tra phép chia số cần kiểm tra với các giá trị tăng dần từ 1 tới số đó. Sử dụng biến đếm để đếm số ước (hay số phép chia hết).

Bài tập C: kiểm tra một số có phải là số nguyên tố không

Số nguyên tố chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Ví dụ các số nguyên tố 1, 2, 3, 5 , 7, 11 ...

Để giải bài tập C này, bạn sử dụng vòng lặp để kiểm tra phép chia số cần kiểm tra với các giá trị tăng dần từ 1 tới số đó. Sử dụng biến đếm để đếm số ước (hay số phép chia hết).

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập kiểm tra số nguyên tố trong C:

 
#include <stdio.h>

int main() { 
  int loop, number;
  int prime = 1;
  
  number = 19;

  for(loop = 2; loop < number; loop++) {
   if((number % loop) == 0) {
     prime = 0;
   }
  }

  if (prime == 1)
   printf("So %d la so nguyen to.", number);
  else
   printf("So %d khong phai la so nguyen to.", number);
  return 0;
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Kiểm tra số nguyên tố trong C
Tags:
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha