Menu
GIỚI THIỆU
  • Chuyên mục tổng hợp kiến thức cơ bản về lập trình, tại đây các bạn sẽ được học từ các tutorial với các ngôn ngữ lập trình như HTML5, CSS3, JQuery, Javascript, PHP,...

Kiến thức cơ bản

Chuyên mục tổng hợp kiến thức cơ bản về lập trình, tại đây các bạn sẽ được học từ các tutorial với các ngôn ngữ lập trình như HTML5, CSS3, JQuery, Javascript, PHP,...Mình trước đây mình cũng từng như các bạn cũng bắt đầu từ những blog, website hỏi code và chia sẻ những bài tập, lời giải về code. Cũng từ đó mình xây dựng một website nhỏ về học lập trình online này với nhiều các bài viết về lập trình hữu ích. Các bài viết tại [hoicode.com] được tác giả tự viết và sưu tầm từ các tài liệu liên quan của một số series khác. Các bạn có thể tham khảo từ các website về lập trình nổi tiếng như W3schools, PHP.net, StackOverflow,...Mình rất mong được sự ủng hộ của các bạn học và sự thông cảm từ phía độc giả.

Event Emitter trong Node.js

Nhiều đối tượng trong Node.js sinh ra các sự kiện, ví dụ net.Server sinh ra một sự kiện mỗi khi có một kết nối ngang hàng đến nó, hay fs.readStream sinh ra sự...
Read More

Tìm hiểu Event Loop trong Node.js

Node.js là ứng dụng đơn luồng nhưng có hỗ trợ việc xử lí đồng thời thông qua các định nghĩa về sự kiện và callback. Như tất cả các API của Node.js có...
Read More

Tìm hiểu về Callbacks trong Node.js

Callback có tính chất không đồng bộ tương đương cho một hàm. Một hàm callback được gọi khi hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể. Tất cả các API của Node đều...
Read More