Menu
GIỚI THIỆU
  • Chào mừng các bạn đến với chuyên đề học lập trình Laravel trực tuyến miễn phí tại what is code - [hoicode.com]. Laravel là một PHP framework mã nguồn mở và miễn phí

Laravel

Chào mừng các bạn đến với chuyên đề học lập trình Laravel trực tuyến miễn phí tại what is code - [hoicode.com]. Laravel là một PHP framework mã nguồn mở và miễn phí, được phát triển bởi Taylor Otwell và nhắm vào mục tiêu hỗ trợ phát triển các ứng dụng web theo kiếm trúc model-view-controller (MVC). Những tính năng nổi bật của Laravel bao gồm cú pháp dễ hiểu – rõ ràng , một hệ thống đóng gói modular và quản lý gói phụ thuộc, nhiều cách khác nhau để truy cập vào các cơ sở dữ liệu quan hệ, nhiều tiện ích khác nhau hỗ trợ việc triển khai vào bảo trì ứng dụng.