Menu
GIỚI THIỆU
 • ,Hỏi code chia sẻ code, trang chuyên học lập trình online miễn phí và tự học lập trình web, các bài viết thủ thuật web. Chia sẻ tài liệu kinh nghiệm marketing seo website hiệu quả nhất.

Lấy giá trị checkbox trong php

Mình có một cái form và nhiều ô checkbox không biết số lượng, vấn đề là mình muốn khi người dùng submit form thì ở phía PHP có thẻ lấy tất cả các giá trị của các ô checkbox đó.

HTML dạng như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>TODO supply a title</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <?php var_dump($_POST); ?>
    <form method="post" action="">
      Sở thích: <br/>
      <input type="checkbox" name="name1" value="1"/> Đi du lịch <br/>
      <input type="checkbox" name="name2" value="2"/> Ăn hải sản <br/>
      <input type="checkbox" name="name3" value="3"/> Xem phim ma <br/>
      <input type="checkbox" name="name4" value="4"/> Lập trình web <br/>
      <input type="submit" name="submit-form" value="Đăng"/>
    </form>
  </body>
</html>

Cái khó ở đây là thẻ checkbox không biết số lượng.

Giải đáp thắc mắc

Khi xử lý với checkbox thì bạn phải liên tưởng tới mảng, cứ mỗi ô checkbox sẽ là một phần tử của mảng, vì vậy bạn sẽ khai báo name cho các ô checkbox là một dạng mảng nhé.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>TODO supply a title</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <?php var_dump($_POST); ?>
    <form method="post" action="">
      Sở thích: <br/>
      <input type="checkbox" name="name[]" value="1"/> Đi du lịch <br/>
      <input type="checkbox" name="name[]" value="2"/> Ăn hải sản <br/>
      <input type="checkbox" name="name[]" value="3"/> Xem phim ma <br/>
      <input type="checkbox" name="name[]" value="4"/> Lập trình web <br/>
      <input type="submit" name="submit-form" value="Đăng"/>
    </form>
  </body>
</html>

Như vậy cho dù co bao nhiêu ô checkbox đi nũa thì bạn chỉ cần lấy giá trị của $_POST['name'], đây chính là biến lưu trữ một mảng các ô checkbox đấy. Vấn đề còn lại là bạn xử lý nó và lưu vào CSDL mà thôi.

Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Lấy giá trị checkbox trong php
Tags: giá trị check box lấy giá trị trong check box check box trong php giá trị trong check box với php
Category: Giải đáp
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Giải đáp,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha