Menu
GIỚI THIỆU
  • Marketing online là việc ứng dụng công nghệ mạng máy tính, các phương tiện điện tử vào việc nghiên cứu thị trường, hỗ trợ phát triển sản phẩm, phát triển các chiến lược và chiến thuật marketing… nhằm mục đích

Marketing Online

Marketing online là gì?

Marketing online là việc ứng dụng công nghệ mạng máy tính, các phương tiện điện tử vào việc nghiên cứu thị trường, hỗ trợ phát triển sản phẩm, phát triển các chiến lược và chiến thuật marketing… nhằm mục đích cuối cùng là đưa sản phẩm hàng hóa và dịch vụ đến người tiêu dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

SEO Mobile và các điểm mấu chốt

Tiếp tục của bài viết chia sẻ "Những điểm mấu chốt cần nắm cho SEO Mobile" hôm nay tiếp tục với nó một lần nữa nhưng chúng ta sẽ nói về hiệu suất của website, các...
Read More

Những điểm mấu chốt cần nắm cho Seo Mobile

Con người đang bị nghiện smartphone. Đối với nhiều người, chiếc điện thoại thông minh là vật dụng đầu tiên sẽ chạm vào khi mở mắt thức dậy,và là vật cuối...
Read More