Menu
GIỚI THIỆU
  • MySQL là "hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự do nguồn mở" phổ biến nhất thế giới. MySQL được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng.

MYSQL Cơ bản

MySQL là "hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự do nguồn mở" phổ biến nhất thế giới và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. Vì MySQL là cơ sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động trên nhiều hệ điều hành cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất mạnh. Với tốc độ và tính bảo mật cao, MySQL rất thích hợp cho các ứng dụng có truy cập CSDL trên internet. MySQL miễn phí hoàn toàn cho nên bạn có thể tải về MySQL từ trang chủ. Nó có nhiều phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau: phiên bản Win32 cho các hệ điều hành dòng Windows, Linux, Mac OS X, Unix, FreeBSD, NetBSD, Novell NetWare, SGI Irix, Solaris, SunOS,...

Kết nối MYSQL với PHP

Tạo database - Xóa database - Kết nối Database trong MYSQL- Bạn có thể thành lập MySQL Database bởi sử dụng mysql binary tại Command prompt.
Read More

Cú pháp kết hợp MYSQL và PHP

MySQL làm việc tốt khi kết hợp với nhiều ngôn ngữ lập trình đa dạng như PERL, C, C++, Java, và PHP. Trong đó, PHP được sử dụng phổ biến nhất bởi vì khả năng phát...
Read More

Mysql là gì? Mysql để làm gì?

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) lưu giữ và quản lý khối lượng lớn dữ liệu. Nó được gọi là cơ sở dữ liệu quan hệ, bởi vì tất cả dữ liệu...
Read More