Menu
GIỚI THIỆU
 • NodeJS là một mã nguồn mở, được dùng để xây dựng các ứng dụng mạng. Series lập trình node js cơ bản giúp bạn lập trình được ứng dụng nhỏ và giúp bạn hiểu được về node js

NodeJS cơ bản

Node.js là một nền tảng dựa vào Chrome Javascript runtime để xây dựng các ứng dụng nhanh, có độ lớn. Node.js sử dụng các phần phát sinh các sự kiện (event-driven), mô hình non-blocking I/O để tạo ra các ứng dụng nhẹ và hiệu quả cho các ứng dụng về dữ liệu thời gian thực chạy trên các thiết bị phân tán.

Node js là gì?

NodeJS là một mã nguồn mở, được dùng để xây dựng các ứng dụng mạng, đặc biệt các ứng đòi hỏi real time (thời gian thực) & khối lượng request lớn. Chúng ta có thể lập trình NodeJS với ngôn ngữ JavaScript. NodeJS có thể được dùng để xây dựng hoàn chỉnh một trang web, ngoài ra, NodeJS còn có thể tích hợp để xây dựng các ứng dụng real time trên iOS, Android, Game online với Unity, Cocos2dx.

Series lập trình node js cơ bản

Mục tiêu

 1. Khóa học sẽ giúp bạn làm chủ những kiến thức NODEJS
 2. Khóa học đưa bạn tiếp cận với môi trường làm việc thực tế từ A-Z, giúp bạn tự tin khi xin phỏng vấn.
 3. Hoàn tất khóa học, bạn sẽ có ít nhất 05 project hoàn chỉnh thực tế chạy trên nền tảng NODEJS Trang web thương mại điện tử, app Chat online, Game đa nền tảng iOS + Android + Web.
 4. Hoàn tất khóa học, bạn sẽ đủ khả năng ứng tuyển vào các công ty Lập trình NodeJS

Đối tượng

 1. Các bạn lập trình viên Web: Bạn mong muốn tăng tốc độ trang web của mình, xây dựng các ứng dụng real time.
 2. Các bạn lập trình Mobile (iOS, Android): Bạn mong muốn xây dựng các ứng dụng real time như chat zalo
 3. Các bạn yêu thích lập trình Game online tương tác giữa các người chơi với nhau như Slither.io
 4. Các bạn mong muốn tìm việc làm Lập trình Back-End tại các công ty.

Làm sao để học được Nodejs

 1. Đã biết một ngôn ngữ lập trình bất kì.
 2. Học viên tự sử dụng laptop của riêng mình trong quá trình học.
 3. Series lập trình nodejs này có thể học trên các hệ điều hành Win & MAC.

Express Framework trong Node.js

Nội dung chính Giới thiệu Express Framework Cài đặt Express Framework Giới thiệu Express Framework Express là một framework nhỏ và tiện ích để xây dựng các ứng...
Read More

Event Emitter trong Node.js

Nhiều đối tượng trong Node.js sinh ra các sự kiện, ví dụ net.Server sinh ra một sự kiện mỗi khi có một kết nối ngang hàng đến nó, hay fs.readStream sinh ra sự...
Read More

Tìm hiểu Event Loop trong Node.js

Node.js là ứng dụng đơn luồng nhưng có hỗ trợ việc xử lí đồng thời thông qua các định nghĩa về sự kiện và callback. Như tất cả các API của Node.js có...
Read More