Menu
GIỚI THIỆU
 • So sánh hai số nguyên là một trong các bài tập C đơn giản nhất. Với chương trình C này, bạn có thể nhận đầu vào bởi sử dụng hàm scanf() hoặc tự định nghĩa giá trị của các biến.

So sánh hai số nguyên trong lập trình C

So sánh hai số nguyên là một trong các bài tập C đơn giản nhất. Với chương trình C này, bạn có thể nhận đầu vào bởi sử dụng hàm scanf() hoặc tự định nghĩa giá trị của các biến.

 

Bài tập C: So sánh hai số nguyên

So sánh hai số nguyên là một trong các bài tập C đơn giản nhất. Với chương trình C này, bạn có thể nhận đầu vào bởi sử dụng hàm scanf() hoặc tự định nghĩa giá trị của các biến.

Để so sánh hai số nguyên, cách đơn giản nhất là sử dụng các lệnh IFELSE trong C.

Bắt đầu từ chương trình C này, chúng ta dần làm quen với cách lập giải thuật từ đó viết code cho chương trình C thực sự. Với các cách thực hiện tuần tự như vậy thì mình tin rằng sẽ giúp các bạn mới học ngôn ngữ C phát triển tư duy của mình.

Giải thuật cho bài tập C

Dưới đây là các bước giải thuật đơn giản để giải bài tập C trên:

Bước 1: Khai báo hai biến nguyên, ví dụ A & B
Bước 2: Gán giá trị cho các biến
Bước 3: So sánh các biến: nếu A > B
Bước 4: Nếu true; in dòng chữ A la lon hon B
Bước 5: Nếu false; in dòng chữ A khong lon hon B
 

Chương trình C

Dưới đây là phần code của chương trình C để giải bài tập so sánh hai số nguyên trong C.

#include <stdio.h>

int main() {
  int a, b;

  a = 11;
  b = 99;

  // de nhap gia tri tu ban phim, ban co the su dung phan code
  // ben trong phan comment duoi day:
  // printf("Nhap gia tri a: ");
  // scanf("%d", &a);
  // printf("Nhap gia tri b: ");
  // scanf("%d", &b);

  if(a > b)
   printf("a lon hon b");
  else
   printf("a khong lon hon b");

  return 0;
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: So sánh hai số nguyên trong lập trình C
Tags: bài tập C so sánh 2 số nguyên lời giải so sánh 2 số nguyên trong C
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha