Menu
GIỚI THIỆU
 • Đây là một bài tập đơn giản giúp bạn làm quen với cách sử dụng vòng lặp for trong C.

Sử dụng vòng lặp in từ 1 đến 10 theo thứ tự tăng dần

Đây là một bài tập đơn giản giúp bạn làm quen với cách sử dụng vòng lặp for trong C.

Bài tập C: in các số từ 1-10 theo thứ tự tăng dần

Đây là một bài tập đơn giản giúp bạn làm quen với cách sử dụng vòng lặp for trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để in các số 1-10 theo thứ tự tăng dần.

#include <stdio.h>

int main() {
  int i, start, end;

  start = 1;
  end = 10;
  
  printf("In cac so theo thu tu tang dan:
");
  for(i = start; i <= end; i++) 
   printf("%2d
", i);

  return 0;
}
Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả:
In các số theo thứ tự tăng dần trong C
In các số theo thứ tự tăng dần trong C
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Sử dụng vòng lặp in từ 1 đến 10 theo thứ tự tăng dần

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha