Menu
GIỚI THIỆU
  • Chia sẻ các file tài liệu và các tập tin có ích dành cho lập trình nói riêng và các tài liệu liên quan đến marketing online nói chung.

Tài liệu

Chia sẻ các file tài liệu và các tập tin có ích dành cho lập trình miễn phí nói riêng và các tài liệu liên quan đến marketing online miễn phí nói chung. Tại đây các bạn sẽ học được từ các người đi trước từ nhiều năm trước đúc kết lại hoàn toàn miễn phí rất bổ ích cho những ai mới bắt đầu học lập trình cũng như kinh doanh nhỏ lẻ một sản phẩm nào đó.

Toàn cầu hóa với Facebook

Mọi người trên khắp thế giới được kết nối nhiều hơn bao giờ hết. Vào năm 2012, chỉ có 2,7 tỷ người dùng Internet. Cho tới năm 2018, con số đó dự kiến sẽ là 3,82...
Read More