Menu
GIỚI THIỆU
 • Bài học hôm nay chúng ta học về cách sử dụng thẻ a để tạo links trong HTML đơn giản. Trong HTML tạo một hyperlink trong HTML bằng cách dùng thẻ a với thuộc tính href ..

Bài 06: Tạo links bằng thẻ a trong HTML

Trong một website luôn tồn tại các link liên kết với nhau. Ví dụ như bài HTML là gì mình đã gán một link tới trang trình bày khái niệm đó. Vậy thì trong bài này chúng ta tìm hiểu cách sử dụng thẻ a để tạo nên những link liên kết như vậy.

Liên kết HTML là siêu liên kết.

Bạn có thể nhấp vào liên kết và chuyển đến một tài liệu khác.

Khi bạn di chuyển chuột qua liên kết, mũi tên chuột sẽ chuyển thành một bàn tay nhỏ.

1. Thẻ liên kết trong HTML

Thẻ liên kết HTML hay gọi là siêu liên kết. Bạn có thể nhấp vào liên kết và chuyển đến một tài liệu khác một cách dễ dàng khi sử dụng thẻ <a>. Trong bài học này cũng khá hay vì nó bổ sung kiến thức cho các bạn nào đang làm SEO hay tìm hiểu về SEO để giúp các bạn đi đặt các backlink.

 

<a href="https://hoicode.com" target="_blank" title="học lập trình online" rel="follow,index">Hoicode.com</a>

Thuộc tính target thẻ a

Các thuộc tính target  xác định nơi để mở tài liệu được liên kết.

Thuộc tính đích có thể có một trong các giá trị sau:

 • _blank - Mở tài liệu được liên kết trong một cửa sổ hoặc tab mới
 • _self - Mở tài liệu được liên kết trong cùng một cửa sổ / tab khi nó được nhấp vào (đây là mặc định)
 • _parent - Mở tài liệu được liên kết trong khung cha
 • _top - Mở tài liệu được liên kết trong toàn bộ phần của cửa sổ
 • Framename - Mở tài liệu được liên kết trong một khung có tên

2. Liên kết tạo dấu trang

Liên kết dấu trang HTML được sử dụng để cho phép người đọc chuyển sang các phần cụ thể của trang Web.

Liên kết dấu trang có thể hữu ích nếu trang web của bạn dài.

Để tạo bookmark, trước tiên bạn phải tạo bookmark, và sau đó thêm liên kết vào nó.

Khi liên kết được nhấp, trang sẽ di chuyển đến vị trí có dấu trang.

Ví dụ: Khi click vào thẻ a thì sẽ nhảy tới thẻ div#header trong trang hiện tại.

<a href="#header" title="học lập trình online" rel="follow, index">Đi tới div#header</a>

Thẻ a gồm 4 trạng thái chính đó là:

 • link
 • visited
 • hover
 • active

4 trạng thái này thông thường chúng ta kết hợp với CSS để tạo hiệu ứng, vấn đề này mình sẽ trình bài trong bài CSS định dạng thẻ a.

3. Tóm lược bài học

 • Sử dụng phần tử <a> để xác định liên kết
 • Sử dụng thuộc tính href để xác định địa chỉ liên kết
 • Sử dụng thuộc tính target để xác định vị trí mở tài liệu được liên kết
 • Sử dụng phần tử <img> (bên trong <a>) để sử dụng hình ảnh làm liên kết
 • Sử dụng thuộc tính id (id = " value ") để xác định dấu trang trong một trang
 • Sử dụng thuộc tính href (href = "# value ") để liên kết tới dấu trang

Thẻ a được dùng để đi backlink khi các bạn làm về SEO marketing online để nhằm mục đích kéo traffic về website. Tuy nhiên nếu áp dụng giá trị thuộc tính của title SEO. Tiếp theo chúng ta học về Tạo hình ảnh bằng thẻ img trong HTML.

Chúc bạn thành công.

Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Bài 06: Tạo links bằng thẻ a trong HTML
Tags: thẻ a a html html links html
Category: HTML cơ bản
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về HTML cơ bản,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha