Menu
GIỚI THIỆU
 • Tìm bội số chung nhỏ nhất là bài tập khá đơn giản và có thể là bài tập về nhà của các bạn

Tìm bội số chung nhỏ nhất trong C

Chắc mình không cần nhắc lại khái niệm bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) của hai hay nhiều số. Ví dụ: bội số chung nhỏ nhất của 3 và 4 là 12

Tìm bội số chung nhỏ nhất là bài tập khá đơn giản và có thể là bài tập về nhà của các bạn. Để giải bài tập C này, đầu tiên bạn tìm số lớn nhất trong hai số, gán giá trị lớn nhất cho một biến tạm và kiểm tra xem số này có chia hết cho số còn lại không, nếu chia hết thì bội số chung nhỏ nhất chính là số lớn nhất đó.

Nếu không chia hết, tiếp tục cộng giá trị của số lớn hơn vào biến tạm, và thực hiện như trên. Bạn sử dụng vòng lặp để thực hiện các phép toán trên.

Bài tập C: tìm bội số chung nhỏ nhất

Chắc mình không cần nhắc lại khái niệm bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) của hai hay nhiều số. Ví dụ: bội số chung nhỏ nhất của 3 và 4 là 12

Tìm bội số chung nhỏ nhất là bài tập khá đơn giản và có thể là bài tập về nhà của các bạn. Để giải bài tập C này, đầu tiên bạn tìm số lớn nhất trong hai số, gán giá trị lớn nhất cho một biến tạm và kiểm tra xem số này có chia hết cho số còn lại không, nếu chia hết thì bội số chung nhỏ nhất chính là số lớn nhất đó.

Nếu không chia hết, tiếp tục cộng giá trị của số lớn hơn vào biến tạm, và thực hiện như trên. Bạn sử dụng vòng lặp để thực hiện các phép toán trên.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tìm ước số chung lớn nhất trong C:

 
#include<stdio.h>

int main() {
  int a, b, max, step, lcm;

  a  = 3;
  b  = 4;
  lcm = 0;

  if(a > b)
   max = step = a;
  else
   max = step = b;

  while(1) {
   if(max%a == 0 && max%b == 0) {
     lcm = max;
     break;  
   }

   max += step;
  }

  printf("BSCNN = %d", lcm);
  return 0;
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Tìm bội số chung nhỏ nhất trong C
Tags:
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha