Menu
GIỚI THIỆU
 • Tương tự như cách tìm căn bậc hai (không sử dụng hàm sqrt()), bài tập C này có thể được giải theo hai bước: Tìm phân nguyên Tìm phần thập phân

Tìm căn bậc ba trong C

Tương tự như cách tìm căn bậc hai (không sử dụng hàm sqrt()), bài tập C này có thể được giải theo hai bước:

 • Tìm phân nguyên

 • Tìm phần thập phân

Bài tập C: Tìm căn bậc ba của một số

Tương tự như cách tìm căn bậc hai (không sử dụng hàm sqrt()), bài tập C này có thể được giải theo hai bước:

 • Tìm phân nguyên

 • Tìm phần thập phân

Đây chỉ là cách giải cho kết quả xấp xỉ, và độ chính xác phụ thuộc vào số các số sau dấu thập phân.

Bạn theo dõi phần code dưới đây để hiểu cách tìm căn bậc ba của một số bất kỳ trong C.

Nếu bạn thích thú với chương trình tìm căn bậc hai của một số, mời bạn click chuột vào chương Tìm căn bậc hai của một số

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tìm căn bậc ba của một số trong C:

 
#include <stdio.h>

double cubeRoot(double n) {
  double i, precision = 0.000001;
  
  for(i = 1; (i*i*i) <= n; ++i);  //tim phan nguyen

  for(--i; (i*i*i) < n; i += precision); //tim phan thap phan
  
  return i;
}

int main() {
  int n = 125;

  printf("Can bac ba cua %d = %lf", n, cubeRoot(n));

  return 0;
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Tìm căn bậc ba trong C

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha