Menu
GIỚI THIỆU
 • Tìm số lớn nhất trong ba số là một trong các bài tập C đơn giản nhất. Trong chương trình C này, bạn có thể nhận đầu vào bởi hàm scanf() hoặc tự định nghĩa giá trị cho các biến.

Tìm giá trị lớn nhất trong lập trình C

Tìm số lớn nhất trong ba số là một trong các bài tập C đơn giản nhất. Trong chương trình C này, bạn có thể nhận đầu vào bởi hàm scanf() hoặc tự định nghĩa giá trị cho các biến.

Bài tập C: Tìm số lớn nhất trong ba số

Tìm số lớn nhất trong ba số là một trong các bài tập C đơn giản nhất. Trong chương trình C này, bạn có thể nhận đầu vào bởi hàm scanf() hoặc tự định nghĩa giá trị cho các biến.

Tương tự như so sánh hai số nguyên, với bài này chúng ta cũng sử dụng các lệnh IFELSEtrong C để giải bài tập C này. Đây là chương trình C minh họa cho cách sử dụng các lệnh IF … ELSE IF trong C.

Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu giải thuật cho bài tập C này.

Giải thuật cho bài tập C

Dưới đây là các bước giải thuật đơn giản để giải bài tập C trên:

Bước 1: Khai báo ba biến nguyên A, B & C
Bước 2: Gán giá trị cho các biến
Bước 3: Nếu A lớn hơn B & C, hiển thị A la gia tri lon nhat
Bước 4: Nếu B lớn hơn A & C, hiển thị B la gia tri lon nhat
Bước 5: Nếu C lớn hơn A & B, hiển thị C la gia tri lon nhat
Bước 6: Trường hợp khác, hiển thị A, B & C khong la cac gia tri duy nhat

Chương trình C

Phần dưới đây là phần code của chương trình C thực sự để giải bài tập Tìm giá trị lớn nhất trong C:

#include <stdio.h>

int main() {
  int a, b, c;

  a = 11;
  b = 22;
  c = 33;

  if ( a > b && a > c )
   printf("%d la so lon nhat.", a);
  else if ( b > a && b > c )
   printf("%d la so lon nhat.", b);
  else if ( c > a && c > b )
   printf("%d la so lon nhat.", c);
  else  
   printf("Gia tri cua cac so la khong duy nhat");

  return 0;
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Tìm giá trị lớn nhất trong lập trình C
Tags: tìm số lớn nhất lập trình C tìm giá trị lớn nhất trong 3 chữ số
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha