Menu
GIỚI THIỆU
 • Chương trình tìm giá trị lớn thứ hai của mảng là một chương trình C điển hình về mảng. Chương trình này giúp bạn hiểu cách sử dụng vòng lặp, mảng, lệnh IF và các toán tử điều kiện trong C.

Tìm giá trị lớn thứ hai của mảng trong C

Chương trình tìm giá trị lớn thứ hai của mảng là một chương trình C điển hình về mảng. Chương trình này giúp bạn hiểu cách sử dụng vòng lặp, mảng, lệnh IF và các toán tử điều kiện trong C.

Để giải bài tập C này, chúng ta duyệt qua từng phần tử trong mảng và kiểm tra xem phần tử đó có phải là lớn thứ hai không.

Bài tập C: Tìm giá trị lớn thứ hai của mảng

Chương trình tìm giá trị lớn thứ hai của mảng là một chương trình C điển hình về mảng. Chương trình này giúp bạn hiểu cách sử dụng vòng lặp, mảng, lệnh IF và các toán tử điều kiện trong C.

Để giải bài tập C này, chúng ta duyệt qua từng phần tử trong mảng và kiểm tra xem phần tử đó có phải là lớn thứ hai không.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tìm giá trị lớn thứ hai của mảng trong C:

#include <stdio.h>

int main() {
  int array[10] = {101, 11, 3, 4, 50, 69, 7, 8, 9, 0};
  int loop, largest, second;

  if(array[0] > array[1]) {
   largest = array[0];
   second = array[1];
  }else {
   largest = array[1];
   second = array[0];
  }

  printf("Chuong trinh tim phan tu lon nhat va lon thu hai cua mang:

"); 
  for(loop = 2; loop < 10; loop++) {
   if( largest < array[loop] ) {
     second = largest;
     largest = array[loop];
   }else if( second < array[loop] ) {
     second = array[loop];
   }
  }

  printf("Phan tu lon nhat: %d 
Phan tu lon thu hai: %d 
", largest, second);  

  return 0;
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Tìm giá trị lớn thứ hai của mảng trong C
Tags: giá trị max thứ 2 tìm số lớn thứ 2 trong mảng
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha