Menu
GIỚI THIỆU
 • Chương trình tìm giá trị nhỏ nhất của mảng là một chương trình C điển hình về mảng. Chương trình này giúp bạn hiểu cách sử dụng vòng lặp, mảng, lệnh if và các toán tử điều kiện trong C.

Tìm giá trị nhỏ nhất của mảng trong C

Chương trình tìm giá trị nhỏ nhất của mảng là một chương trình C điển hình về mảng. Chương trình này giúp bạn hiểu cách sử dụng vòng lặp, mảng, lệnh if và các toán tử điều kiện trong C.

Để giải bài tập C này, chúng ta duyệt qua từng phần tử trong mảng và kiểm tra xem phần tử đó có phải là nhỏ nhất không.

Bài tập C: Tìm giá trị nhỏ nhất của mảng

Chương trình tìm giá trị nhỏ nhất của mảng là một chương trình C điển hình về mảng. Chương trình này giúp bạn hiểu cách sử dụng vòng lặp, mảng, lệnh if và các toán tử điều kiện trong C.

Để giải bài tập C này, chúng ta duyệt qua từng phần tử trong mảng và kiểm tra xem phần tử đó có phải là nhỏ nhất không.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tìm giá trị nhỏ nhất của mảng trong C:

#include <stdio.h>

int main() {
  int array[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0};
  int loop, smallest;

  smallest = array[0];
  
  printf("Chuong trinh tim phan tu nho nhat cua mang:

");
  for(loop = 1; loop < 10; loop++) {
   if( smallest > array[loop] ) 
     smallest = array[loop];
  }
  
  printf("Phan tu nho nhat cua mang la: %d", smallest);  
  
  return 0;
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Tìm giá trị nhỏ nhất của mảng trong C
Tags: tìm số nhỏ nhất trong mảng tìm min trong c
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha