Menu
GIỚI THIỆU
 • Bài này chúng ta học và tìm hiểu After và Before trong CSS , một số lưu ý khi sử dụng after trong css và before trong css và các ví dụ after before trong css

Bài 14: Tìm hiểu After và Before trong CSS

Bài hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai thuộc tính trong css dùng để bổ sung thành phần vào đằng trước và đằng sau thẻ HTML nào đó. Cũng không lan man nữa mình giới thiệu 2 thuộc tính after và before, hai thuộc tính này được dùng rất nhiều trong việc xây dựng layout trong website. Không những vậy trong những framework bootstraps hay fontAwesome cũng sử dụng rất nhiều lần 2 thuộc tính này để tạo các icon đẹp.

Before và After là gì?

::before::after trong CSS (nhiều lúc thường ghi là :before:after) là những phần tử giả (pseudo element). div, span,… chẳng hạn, là những phần tử thật tồn tại trên file HTML. CSS chủ yếu được dùng để định dạng các phần tử HTML. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần thiết, CSS cũng hỗ trợ chèn nội dung mà không làm ảnh hưởng đến file mã HTML. ::before::after được sử dụng trong tình huống đó, nên chúng được gọi là những phần tử giả.

::before được dùng để chèn nội dung vào trước nội dung đang có của phần tử. ::after được dùng để chèn nội dung vào sau nội dung đang có của phần tử. Về mặt hiển thị, chúng sẽ xuất hiện trên giao diện trang web, nhưng nếu bạn bấm view source, bạn sẽ không thấy chúng xuất hiện trên mã HTML.

::BEFORE VÀ ::AFTER TRONG CSS
::BEFORE VÀ ::AFTER TRONG CSS

Ví dụ: Giả sử bạn có phần tử HTML sau:

#HTML

<p>My name is Donald</p>

#CSS

p::before {
 content: "Read this -"; 
 background-color: yellow; 
 color: red; 
 font-weight: bold;
}

Đoạn CSS trên có nghĩa: với mỗi phần tử p trong tài liệu, ngay trước nội dung của chúng, chèn thêm nội dung Read this - có nền màu vàng, font chữ đỏ đậm. Kết quả sẽ xuất hiện như thế này:

Read this – My name is hoicode

Nếu để ý trong file  của , bạn cũng sẽ thấy tác giả dùng phần tử giả để chèn nội dung, ví dụ:

.fa-camera:before {
  content: "030";
}

Trong đó:

030 là ký tự hình chiếc máy ảnh (camera) trong font awesome. Nhờ vậy, khi ta muốn xuất hiện icon hình máy ảnh, ta chỉ việc dùng như:

<i class="fa fa-camera"></i>

Sử dụng phần tử giả, bạn chỉ có thể chèn một số nội dung sau đây:

 • Ký tự hay văn bản, ví dụ content: "Read this -"
 • Hình ảnh, ví dụ: content: url(image.jpg)
 • Nội dung rỗng, ví dụ: content: ""
 • Bộ đếm, ví dụ: content: counter(li)

Điều đó có nghĩa trong thời điểm hiện tại, bạn không thể chèn nội dung HTML (ví dụ <p>Hello</p>) vào phần tử giả.

Tóm lược bài học

Trong đa số cách dùng hiện tại, bạn sẽ ít thấy dùng :: ở đầu mà thay vào đó chỉ có một dấu : (:before:after). :: là chuẩn của CSS3 nhằm phân biệt giữa lớp giả (pseudo classes) và phần tử giả (pseudo elements). Hầu hết mọi trình duyệt hiện tại đều hỗ trợ hai cách ghi này. Tuy nhiên, IE 8 chưa hỗ trợ ::, do đó, để trang web có thể hoạt động tốt trên IE8, tạm thời bạn vẫn nên dùng :before:after. Bài tiếp theo chúng ta .

Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Bài 14: Tìm hiểu After và Before trong CSS

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha