Menu
GIỚI THIỆU
  • Bài học tìm hiểu kỹ thuật clearfix trong css, các ví dụ về cách sử dụng clear:both đặt trong after để tạo thành kỹ thuật clearfix trong css

Bài 15: Tìm hiểu ClearFix trong CSS

Trong bài tìm hiểu thuộc tính float thì mình có sử dụng sơ qua về kỹ thuật ClearFix này rồi nhưng để tìm hiểu sâu về ClearFix trong CSS thì trong bài mình sẽ nói rõ về nó và có thể sử dụng after và before trong CSS nữa nên nếu bạn chưa biết thì quay lại bài đó đọc nhé.

Clearfix là gì?

Clearfix trong CSS không phải là một thuộc tính, mà nó là một kỹ thuật để loại bỏ ảnh hưởng của float lên các vùng.

Khi một thẻ cha có thẻ con sử dụng float thì chiều cao của thẻ cha so với thẻ con đó là 0px. Chiều cao của thẻ cha chỉ phụ thuộc vào thẻ nào không có float.

Float là thuộc tính dùng để đẩy nội dung qua bên trái hoặc phải.

Ví dụ 1 : Thẻ cha không có thẻ con không có float

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<title></title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<style type="text/css">
.left{
float: left;
width: 300px;
height: 300px;
background-color: yellow;
}
.right{
float: right;
width: 300px;
height: 300px;
background-color: violet;
}
.father{
border: solid 1px red;
}
</style>
<body>
<div class="father">
<div class="left"></div>
<div class="right"></div>
</div>
</body>
</html>

Kết quả :

Sử dụng kỹ thuật clearfix trong css

Ví dụ 2 : Thẻ cha có thẻ con không có float

Kết quả :

Clear fix trong css

Chiều cao thẻ ‘father’ sẽ phụ thuộc vào thẻ ‘no_float’. Nhưng phần viền của thẻ cha bị nội dung của 2 thẻ ‘left’ và ‘right’ đè lên. Vậy kỹ thuật dùng CSS để điều chỉnh cho chiều cao của thẻ cha bằng chiều cao của mọi thẻ con gọi là kỹ thuật Clearfix trong CSS

Áp dụng thực tế

Yêu cầu xây dựng một layout bố cục như sau :

Áp dụng thực tế khi sử dụng clear fix trong css

Bước 1: Xây dựng 1 file HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<title></title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<style type="text/css">
.left{
float: left;
width: 200px;
height: 200px;
background-color: yellow;
}
.right{
float: right;
width: 200px;
height: 200px;
background-color: violet;
}
.father1{
border: solid 1px red;
}
.father2{
height: 200px;
background-color: blue;
}
</style>
<body>
<div class="father1">
<div class="left"></div>
<div class="right"></div>
</div>
<div class="father2"></div>
</body>
</html>

Kết quả :

Kết quả khi áp dụng clearfix trong css

Ta thấy phần màu xanh đã bị 2 phần leftright đè lên.

Phần giao tiếp của phần màu vàng và phần border của thẻ cha chính là phần after của thẻ father1.

Bước 2: Chạy đoạn code sau

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<title></title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<style type="text/css">
.left{
float: left;
width: 200px;
height: 200px;
background-color: yellow;
}
.right{
float: right;
width: 200px;
height: 200px;
background-color: violet;
}
.father1{
border: solid 1px red;
}
.father2{
height: 200px;
background-color: blue;
}
.father1:after{
content: 'phần after của father1';
}
</style>
<body>
<div class="father1">
<div class="left"></div>
<div class="right"></div>
</div>
<div class="father2"></div>
</body>
</html>

Kết quả :

Chạy code với clear fixx

Vậy để phần màu vàng không bị đè bởi 2 phần trái, phải nữa ta thêm thuộc tính clear : both và sử dụng display : block vào phần after của thẻ father1.

Code :

Kết quả :

clear fix trong css

Để xóa đi phần dư của after ta cho chiều cao và chiều rộng của after = 0;

Code :

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<title></title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<style type="text/css">
.left{
float: left;
width: 200px;
height: 200px;
background-color: yellow;
}
.right{
float: right;
width: 200px;
height: 200px;
background-color: violet;
}
.father1{
border: solid 1px red;
}
.father2{
height: 200px;
background-color: blue;
}
.father1:after{
clear: both;
content: 'phần after của father1';
display: block;
height: 0;
width: 0;
}
</style>
<body>
<div class="father1">
<div class="left"></div>
<div class="right"></div>
</div>
<div class="father2"></div>
</body>
</html>

Kết quả :

clear fix

Chúc các bạn thành công với 15 bài học css cơ bản.

Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Bài 15: Tìm hiểu ClearFix trong CSS

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

    Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

    captcha