Menu
GIỚI THIỆU
 • Bài học này chúng ta học và tìm hiểu thuộc tính float left và float right trong CSS - sử dụng float left và float right trong css để chia bổ cục layout cho website

Bài 08: Tìm hiểu thuộc tính float trong CSS

Thuộc tính float xác định có hay không một thành phần được float (trôi nổi). Tìm hiểu thêm bố cục HTML của một trang web. Thuộc tính float trong css quy định yếu tố tạo nên và được đặt dọc theo phía bên trái hoặc bên hải của một thuộc tính bao bọc nó (chứa nó bên trong).

Chúng ta có ba giá trị của float hay sử dụng nhất đó là:

left: bên trái

right: bên phải

none: chính vị trí hiện tại (mặc định)

Floating

Mặc định, một thẻ div sẽ chiếm hết một dòng, và không có một element nào có thể nằm ngay sau nó được, mà phải sang một dòng khác.

Ví dụ với đoạn code sau:

<div class="container">
  <div class="box green"> ... </div>
  <div class="box yellow"> ... </div>
  <div class="box red"> ... </div>
</div>

Nhưng nhiều lúc chúng ta muốn sắp xếp các đối tượng nối tiếp nhau trên cùng 1 dòng. Khi đó chúng ta sẽ phải dùng một thuộc tính của CSS gọi là float, chức năng của thuộc tính này là khiến cho các element nằm ngay sau nó bị trôi theo element mang thuộc tính float.

Ví dụ, chúng ta gán thuộc tính float: left; cho các div có class là box như sau:

.box {
  float: left;
  ...
}

Kết quả là các thẻ div sẽ nằm lên cùng 1 dòng, như hình sau: XEM KẾT QUẢ

Có 2 kiểu là float: leftfloat: right, tương ứng với 2 chiều "trôi" của element sang trái và phải.

Clear float

Clear float là như thế nào? Khi chúng ta sử dụng thuộc tính float thì nghĩa là sẽ thiết lập cho một phần tử được đẩy sang trái hoặc phải và cho phép các phần tử gần đó có thể hiển thị bao bọc xung quanh nó. Thế nhưng một vấn đề xảy ra là khi bạn cho toàn bộ các phần tử trong một container float hết thì có nghĩa là thằng container cũng sẽ hiển thị bao bọc xung quanh các phần tử được float, thành ra nó mới bị cái lỗi buồn cười như ở trên.

Do vậy khi tiến hành float các phần tử, việc bạn nên làm là phải tạo ra điểm kết thúc cho việc float này, tức là bạn sẽ muốn nó bắt đầu không float ở đâu nữa. Gọi theo thuật ngữ CSS là clear float.

Về clear float thì có rất nhiều cách, tùy theo trường hợp mà chúng ta sẽ sử dụng cách phù hợp.

Sử dụng thuộc tính float - left - right - none trong css
Sử dụng thuộc tính float - left - right - none trong css

Trong trường hợp chúng ta muốn bỏ thuộc tính float của một element đi, ví dụ trong trường hợp ở hình sau:

XEM TẠI ĐÂY

Chúng ta không muốn DIV 3 bị trôi theo DIV 2 mà muốn nó nằm trên một dòng riêng biệt, khi đó, chúng ta dùng thuộc tính clear.

Chức năng của thuộc tính này là dọn đường thông thoáng về bên trái left hoặc phải right hoặc cả 2 bên both, khi bị dọn dẹp sạch sẽ như vậy thì element đó sẽ ko bị trôi theo element trước đó nữa.

Ở ví dụ trên, chúng ta sẽ gán thêm 1 thuộc tính clear: left cho DIV 3, có class là red, dọn dẹp phần bên trái của nó để không cho nó trôi theo DIV 2 nữa.

.red {
  clear: left;
}

Vấn đề của float

Khi sử dụng float, hẳn chúng ta sẽ gặp phải những tình huống lỗi rất khó chịu, ví dụ như thế này:

Ở đây chúng ta có một thẻ div cha (parent), chứa 4 thẻ div con mang thuộc tính float: left, nếu có thêm một nội dung nằm sau div cha, thì nội dung này sẽ bị 4 thẻ div con đè lên. Hoặc nếu các bạn dùng dev tool của trình duyệt để kiểm tra, sẽ thấy thuộc tính height của div cha này bằng 0.

Lý do là vì trình duyệt không thể tính được chiều cao của div cha chứa các div mang thuộc tính float, nên các element nằm sau div cha này sẽ bị các div con đó đè lên.

Cách giải quyết

Để giải quyết vấn đề trên, chúng ta có thể chèn thêm 1 thẻ div nằm ở vị trí cuối cùng, đằng sau các thẻ div float, thẻ div cuối cùng này được gán thuộc tính clear: both, có nhiệm vụ dọn dẹp 2 bên đường, và chui vào nằm ở vị trí dưới cùng, từ đó nó sẽ "kéo" thẻ div cha về lại đúng chiều cao của nó. Ví dụ:

<div class="container">
  <div class="box green"> ... </div>
  <div class="box yellow"> ... </div>
  <div class="box red"> ... </div>
  <div class="clear"></div>
</div>
.clear {
  clear: both;
  ...
}

Nhưng cách làm này có rất nhiều hạn chế: đó là bạn phải tự thêm vào thẻ div clear mỗi khi muốn sử dụng float, gây ra nhiều phiền phức và cấu trúc HTML của trang sẽ trở nên không "đẹp".

Vì thế, chúng ta sử dụng một element ảo (pseudo element), đó là ::after đặt vào cuối của div cha để mang thuộc tính clear.

<div class="container">
  <div class="box green"> ... </div>
  <div class="box yellow"> ... </div>
  <div class="box red"> ... </div>
</div>
.container:after {
  ...
  clear: both;
  ...
}

Với đoạn CSS trên, khi trình duyệt hiển thị trang web ra, thì nó sẽ có cấu trúc như thế này

<div class="container">
  <div class="box green"> ... </div>
  <div class="box yellow"> ... </div>
  <div class="box red"> ... </div>
  ::after
</div>

Đoạn nội dung ::after sẽ được chèn vào ở vị trí như trên, và mang thuộc tính clear: both giúp chúng ta dọn dẹp phần cuối của div cha, từ đó trình duyệt có thể tính được chiều cao thực tế của div cha.

Clearfix

Chúng ta thường tạo ra một class tên là clearfix để sử dụng lại pseudo element ::after ở trên cho những lần sau, và đây là nội dung của một class clearfix đơn giản:

.clearfix:after {
  content: ".";
  visibility: hidden;
  display: block; 
  clear: both;
}

Một thẻ luôn luôn phải có nội dung bên trong nó, và nội dung này không được rỗng, hoặc bằng ksi tự trắng (space), nếu không nó sẽ không xuất hiện trên trình duyệt, chính vì thế, sau khi tạo ra pseudo element ::after, chúng ta sử dụng thuộc tính content: "." để gán nội dung bên trong nó là một dấu chấm.

Tuy nhiên, dấu chấm này không nên xuất hiện trên màn hình, chính vì thế chúng ta tạm ẩn nó đi bằng thuộc tính visibility: hidden, thuộc tính này giúp ẩn một element đi mà không làm nó biến mất. Các bạn lưu ý sự khác nhau giữa display: nonevisibility: hidden trong trường hợp này.

Cuối cùng là đặt thuộc tính clear: both để làm cho nó nằm tách ra khỏi dòng nội dung đang chứa các div con.

Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Bài 08: Tìm hiểu thuộc tính float trong CSS
Tags: float left float right clear both float none thuộc tính float series css cơ bản series css
Category: CSS Cơ bản
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về CSS Cơ bản,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha