Menu
GIỚI THIỆU
  • Bài này chúng ta học và tìm hiểu thuộc tính margin trong css, thuộc tính padding trong css và box model trong css, ba thuộc tính margin padding box model

Bài 09: Tìm hiểu thuộc tính margin - padding và Box Model

Mô hình hộp được mô tả như một chiếc hộp được tạo ra bởi CSS trên các phần tử HTML. Chiếc hộp này chứa những tham số liên quan đến lề – margin , đường biên – border, vùng đệm – padding và nội dung cho mỗi phần tử. Các hình minh họa bên dưới sẽ giúp bạn hình dung dễ dàng hơn

The box model – mô hình hộp trong CSS

Box model trong css
Box model trong css

Ảnh minh họa trên cho ta hình dung một cách lý thuyết về mô hình hộp, chúng ta cùng thực hành thêm để hiểu rõ về nó qua đoạn văn bản bên dưới:

  1. <h1> Article 1:</h1>
  2. <p> All human beings are born free and equal in dignity and rights.They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood</p>

Giả sử bạn muốn định dạng đoạn văn bản trên như hình sau:

Article trong CSS

Mẫu trên có hai phần tử: <h1> and <p>. Mô hình hộp có hai phần tử sẽ được minh họa như sau:

Box Model CSS

Mặc dù hình minh họa có thể nhìn hơi phức tạp, nhưng nó cho ta hình dung được 2 phần tử được bao quanh bởi những chiếc hộp lồng vào nhau, và những chiếc hộp này có thể được kiểm soát bởi CSS.

Margin và Padding trong CSS

Bạn sẽ học cách thay đổi các đặc tính các phần tử được bao quanh bởi các hộp bằng cách thay đổi các thông số của thuộc tính lề – margin và vùng đệm – padding.

  • Thiết lập thông số margin
  • Thiết lập thông số padding

Thiết lập thông số lề – margin

Một phần tử có 4 cạnh bao gồm: phải – right, trái – left, trên – top và đáy – bottom. Thuộc tính margin là khoảng cách từ cạnh (hoặc đường biên) của một tử này đến cạnh  (hoặc đường biên) một phần tử khác. Hãy xem hình minh họa bên dưới để được hình dung thêm.

Ở ví dụ đầu tiên, giả sử bạn muốn thiết lập margin cho một trang tài liệu, điều này có thể thực hiện bằng các gán các thông số margin vào <body>. như hình minh họa bên dưới.

Examples of margins

Để được như vậy, code CSS sẽ được viết như sau:

body {
margin-top: 100px;
margin-right: 40px;
margin-bottom: 10px;
margin-left: 70px;
}

Hoặc bạn viết theo cách rút gọn để code nhìn đẹp hơn:

body {
margin: 100px 40px 10px 70px;
}

XEM VÍ DỤ

Bạn có thể thực hiện tương tự cho hầu hết các phần tử khác. Ví dụ bạn có thể định nghĩa thông số lề – margincho một đoạn văn bản được đánh dấu bằng thẻ <p>:

body {
margin: 100px 40px 10px 70px;
}
 
p {
margin: 5px 50px 5px 50px;
}

Padding cho một phần tử

Padding được hiểu như khoảng trống nằm giữa nội dung và border, nó không ảnh hưởng khoảng cách giữa hai phần tử như margin.

Bạn sẽ hình dung được điều này qua các ví dụ dưới đây. đầu tiên chúng ta sẽ có 2 tiêu đề có màu nền khác nhau:

h1 {
background: yellow;
}
 
h2 {
background: orange;
}

Bằng cách xác định thông số padding, bạn có thể kiểm soát khoảng trống xung quanh giữa chữ và đường biên của tiêu đề có độ rộng khác nhau mỗi cạnh:

h1 {
background: yellow;
padding: 20px 20px 20px 80px; /* trên 20px, phải 20px, đáy 20px, trái 80px */
}
 
h2 {
background: orange;
padding-left:120px; /* trên 0, phải 0, đáy 0, trái 120px */
}

Tóm lược bài học

Trong bài học này, bạn đã làm quen với mô hình hộp, bạn đang dần làm chủ cách kiểm soát mô hình hộp CSS. Trong bài kế tiếp, chúng ta sẽ Tìm hiểu Position relative - absolute trong CSS.

Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Bài 09: Tìm hiểu thuộc tính margin - padding và Box Model

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

    Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

    captcha