Menu
GIỚI THIỆU
 • Tìm ước số chung lớn nhất là bài tập khá đơn giản và có thể là bài tập về nhà của các bạn. Để giải bài tập C này, đơn giản bạn sử dụng vòng lặp để cùng kiểm tra phép chia hai số cho các số từ 1 tới số đó

Tìm ước số chung lớn nhất trong C

Tìm ước số chung lớn nhất là bài tập khá đơn giản và có thể là bài tập về nhà của các bạn. Để giải bài tập C này, đơn giản bạn sử dụng vòng lặp để cùng kiểm tra phép chia hai số cho các số từ 1 tới số đó

Bài tập C: tìm ước số chung lớn nhất

Chắc mình sẽ không cần nhắc lại khái niệm ước số chung lớn nhất (USCLN) của hai hay nhiều số. Ví dụ, ước số chung lớn nhất của 12 và 16 là 4.

Tìm ước số chung lớn nhất là bài tập khá đơn giản và có thể là bài tập về nhà của các bạn. Để giải bài tập C này, đơn giản bạn sử dụng vòng lặp để cùng kiểm tra phép chia hai số cho các số từ 1 tới số đó.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tìm ước số chung lớn nhất trong C:

 
#include<stdio.h>

int main() {
  int a, b, i, hcf;

  a = 12;
  b = 16;

  for(i = 1; i <= a || i <= b; i++) {
  if( a%i == 0 && b%i == 0 )
   hcf = i;
  }

  printf("USCLN = %d", hcf);
  
  return 0;
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Tìm ước số chung lớn nhất trong C
Tags:
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha