Menu
GIỚI THIỆU
 • Tương tự như bài tập tính giá trị trung bình trong C, đây là một bài tập khá cơ bản giúp bạn làm quen với các toán tử số học trong C.

Tính giá trị phần trăm trong C

Tương tự như bài tập tính giá trị trung bình trong C, đây là một bài tập khá cơ bản giúp bạn làm quen với các toán tử số học trong C.

Bài tập C: tính giá trị phần trăm

Tương tự như bài tập tính giá trị trung bình trong C, đây là một bài tập khá cơ bản giúp bạn làm quen với các toán tử số học trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tính giá trị phần trăm trong C:

 
#include <stdio.h>

int main() {
  float percentage;
  int total_marks = 86;
  int scored = 50;

  percentage = (float)scored / total_marks * 100.0;

  printf("Gia tri phan tram = %.2f%%", percentage);

  return 0;
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Tính giá trị phần trăm trong C
Tags:
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha