Menu
GIỚI THIỆU
 • Chương trình C này giúp bạn hiểu được cách đọc các giá trị trong một mảng. Để giải bài tập C này, chúng ta sẽ sử dụng một vòng lặp và tính tổng tất cả các giá trị của mảng. Sau đó chia giá trị này cho số phần tử trong mảng sẽ thu được giá trị trung bình của tất cả các giá trị của mảng đó.

Tính giá trị trung bình của mảng trong C

Chương trình C này giúp bạn hiểu được cách đọc các giá trị trong một mảng. Để giải bài tập C này, chúng ta sẽ sử dụng một vòng lặp và tính tổng tất cả các giá trị của mảng. Sau đó chia giá trị này cho số phần tử trong mảng sẽ thu được giá trị trung bình của tất cả các giá trị của mảng đó.

Bài tập C: Tính giá trị trung bình của mảng

Chương trình C này giúp bạn hiểu được cách đọc các giá trị trong một mảng. Để giải bài tập C này, chúng ta sẽ sử dụng một vòng lặp và tính tổng tất cả các giá trị của mảng. Sau đó chia giá trị này cho số phần tử trong mảng sẽ thu được giá trị trung bình của tất cả các giá trị của mảng đó.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tính giá trị trung bình các phần tử của một mảng trong C:

#include <stdio.h>

int main() {
  int array[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0};
  int sum, loop;
  float avg;

  sum = avg = 0;
  
  printf("Chuong trinh tinh gia tri trung binh cua mang: 

");
  for(loop = 0; loop < 10; loop++) {
   sum = sum + array[loop];
  }
  
  avg = (float)sum / loop;
  
  printf("Gia tri trung binh cua mang la: %.2f", avg);  
  
  return 0;
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Tính giá trị trung bình của mảng trong C
Tags: giá trị trung bình tính giá trị trung bình
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha