Menu
GIỚI THIỆU
 • Giá trị trung bình của các số bằng tổng giá trị chia cho số các số. Đây là bài tập C khá cơ bản giúp bạn làm quen với các toán tử số học trong C.

Tính giá trị trung bình trong C

Giá trị trung bình của các số bằng tổng giá trị chia cho số các số. Đây là bài tập C khá cơ bản giúp bạn làm quen với các toán tử số học trong C.

Bài tập C: Tính giá trị trung bình

Giá trị trung bình của các số bằng tổng giá trị chia cho số các số. Đây là bài tập C khá cơ bản giúp bạn làm quen với các toán tử số học trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tính giá trị trung bình trong C:

#include <stdio.h>

int main() {
  int i,total;
  int a[] = {0,6,9,2,7};
  int n = 5;

  total = 0;
  
  for(i=0; i<n; i++) {
   total += a[i];
  }

  printf("Gia tri trung binh = %f
", total/(float)n);
  return 0;
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Tính giá trị trung bình trong C
Tags:
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha