Menu
GIỚI THIỆU
 • Giai thừa của một số n là tích các số từ 1 tới n. Ví dụ, giai thừa của 4 là (4 * 3 * 2 * 1 = 24). Đây là bài tập C khá đơn giản giúp bạn làm quen với cách sử dụng vòng lặp trong C.

Tính giai thừa trong C

Giai thừa của một số n là tích các số từ 1 tới n. Ví dụ, giai thừa của 4 là (4 * 3 * 2 * 1 = 24). Đây là bài tập C khá đơn giản giúp bạn làm quen với cách sử dụng vòng lặp trong C.

Bài tập C: tính giai thừa của một số

Giai thừa của một số n là tích các số từ 1 tới n. Ví dụ, giai thừa của 4 là (4 * 3 * 2 * 1 = 24). Đây là bài tập C khá đơn giản giúp bạn làm quen với cách sử dụng vòng lặp trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tính giai thừa trong C:

 
#include <stdio.h>

int main() {
  int loop;
  int factorial=1;
  int number = 6;

  for(loop = 1; loop<=number; loop++) {
   factorial = factorial * loop;
  }

  printf("Giai thua cua %d = %d 
", number, factorial);

  return 0;
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Tính giai thừa trong C
Tags:
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha