Menu
GIỚI THIỆU
 • Tổng đường chéo chỉnh bằng tổng tất cả các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận . Bài tập tính tổng đường chéo chính của ma trận trong C là bài tập cơ bản minh họa cách khởi tạo và truy cập các phần tử trong mảng hai chiều trong C

Tính tổng đường chéo chính của ma trận trong C

Tổng đường chéo chỉnh bằng tổng tất cả các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận . Bài tập tính tổng đường chéo chính của ma trận trong C là bài tập cơ bản minh họa cách khởi tạo và truy cập các phần tử trong mảng hai chiều trong C

Bài tập C: Tính tổng đường chéo chính của ma trận

Tổng đường chéo chỉnh bằng tổng tất cả các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận . Bài tập tính tổng đường chéo chính của ma trận trong C là bài tập cơ bản minh họa cách khởi tạo và truy cập các phần tử trong mảng hai chiều trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tính tổng đường chéo chính của ma trận trong C:

#include<stdio.h>


int main() {

  int i, j, mat[10][10], row, col;
  int sum = 0;

  printf("
Nhap so hang cua ma tran: ");
  scanf("%d", &row);

  printf("
Nhap so cot cua ma tran: ");
  scanf("%d", &col);

  //Nhap cac phan tu cua ma tran m x n
  printf("
Nhap ma tran: 
");
  for (i = 0; i < row; i++) {
   for (j = 0; j < col; j++) {
     printf("
Nhap phan tu a[%d][%d] : ", i, j);
     scanf("%d", &mat[i][j]);
   }
  }

  //Cong tat ca phan tu tren duong cheo chinh
  for (i = 0; i < row; i++) {
   for (j = 0; j < col; j++) {
     if (i == j)
      sum = sum + mat[i][j];
   }
  }

  //Hien thi ket qua
  printf("
Tong duong cheo cua ma tran la: %d", sum);

  return (0);
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Tính tổng đường chéo chính của ma trận trong C
Tags: tổng đường chéo chính tính tổng đường chéo chính của ma trận
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha