Menu
GIỚI THIỆU
 • Chương trình C này giúp bạn hiểu được cách đọc các giá trị trong một mảng. Để giải bài tập C này, chúng ta sẽ sử dụng một vòng lặp và tính tổng tất cả các giá trị của mảng.

Tính tổng giá trị mảng trong C

Chương trình C này giúp bạn hiểu được cách đọc các giá trị trong một mảng. Để giải bài tập C này, chúng ta sẽ sử dụng một vòng lặp và tính tổng tất cả các giá trị của mảng.

Bài tập C: Tính tổng giá trị mảng

Chương trình C này giúp bạn hiểu được cách đọc các giá trị trong một mảng. Để giải bài tập C này, chúng ta sẽ sử dụng một vòng lặp và tính tổng tất cả các giá trị của mảng.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tính tổng giá trị các phần tử của một mảng trong C:

#include <stdio.h>

int main() {
  int array[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0};
  int sum, loop;

  sum = 0;
  
  printf("Chuong trinh tinh tong gia tri cac phan tu mang: 

");
  for(loop = 9; loop >= 0; loop--) {
   sum = sum + array[loop];   
  }

  printf("Tong gia tri cua mang la: %d.", sum);  

  return 0;
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Tính tổng giá trị mảng trong C
Tags: tính tổng giá trị trong mảng tính tổng trong c tính tổng trong mảng
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha