Menu
GIỚI THIỆU
 • Đây là bài tập C cơ bản giúp bạn hiểu cách khởi tạo và truy cập các phần tử của mảng hai chiều trong C.

Tính tổng tất cả các phần tử của ma trận trong C

Đây là bài tập C cơ bản giúp bạn hiểu cách khởi tạo và truy cập các phần tử của mảng hai chiều trong C.

Bài tập C: Tính tổng tất cả các phần tử của ma trận

Đây là bài tập C cơ bản giúp bạn hiểu cách khởi tạo và truy cập các phần tử của mảng hai chiều trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tính tổng tất cả các phần tử của ma trận trong C:

#include<stdio.h>

int main() {
  int i, j, mat[10][10], row, col;
  int sum = 0;

  printf("
Nhap so hang cua ma tran: ");
  scanf("%d", &row);

  printf("
Nhap so cot cua ma tran: ");
  scanf("%d", &col);

  //Nhap cac phan tu cua ma tran
  printf("
Nhap ma tran: 
");
  for (i = 0; i < row; i++) {
   for (j = 0; j < col; j++) {
     printf("
Nhap phan tu mat[%d][%d] : ", i, j);
     scanf("%d", &mat[i][j]);
   }
  }

  //Cong tat ca cac phan tu cua ma tran
  for (i = 0; i < row; i++) {
   for (j = 0; j < col; j++) {
     sum = sum + mat[i][j];
   }
  }

  //Hien thi ket qua
  printf("
Tong tat ca cac phan tu cua ma tran la: %d", sum);
  return (0);
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Tính tổng tất cả các phần tử của ma trận trong C
Tags: tính tổng đường chéo chính
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha