Menu
GIỚI THIỆU
 • chúng ta cùng tìm hiểu cách để tráo đổi giá trị của hai biến nguyên, tuy nhiên bạn cũng có thể thực hiện tương tự để tráo đổi hai biến ở bất kỳ kiểu dữ liệu nào khác.

Tráo đổi giá trị bởi sử dụng biến thứ ba trong C

Trong nhiều trường hợp, lập trình viên cần thực hiện phép tráo đổi giá trị của hai biến. Trong chương này, chúng ta cùng tìm hiểu cách để tráo đổi giá trị của hai biến nguyên, tuy nhiên bạn cũng có thể thực hiện tương tự để tráo đổi hai biến ở bất kỳ kiểu dữ liệu nào khác.

Bài tập C: Tráo đổi giá trị hai biến bởi sử dụng một biến khác

Trong nhiều trường hợp, lập trình viên cần thực hiện phép tráo đổi giá trị của hai biến. Trong chương này, chúng ta cùng tìm hiểu cách để tráo đổi giá trị của hai biến nguyên, tuy nhiên bạn cũng có thể thực hiện tương tự để tráo đổi hai biến ở bất kỳ kiểu dữ liệu nào khác.

Giá trị của các biến có thể được tráo đổi theo hai cách:

 • Sử dụng biến thứ ba (một biến tạm)

 • Không thông qua biến thứ ba

Chương này chúng ta cùng tìm hiểu cách tráo đổi giá trị bởi sử dụng biến thứ ba. Để tìm hiểu cách thức tráo đổi giá trị còn lại, mời bạn click chuột vào chương:  (không sử dụng biến thứ ba) trong C.

Giải thuật cho bài tập C

Dưới đây là các bước giải thuật cho bài tập tráo đổi giá trị trong C:

Giả sử có ba biến: var1, var2, temp
Bước 1: Sao chép giá trị của var1 sang temp
Bước 2: Sao chép giá trị của var2 sang var1
Bước 3: Sao chép giá trị của temp sang var2

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập tráo đổi giá trị trong C:

#include <stdio.h>

int main() {
  int a, b, temp;

  a = 11;
  b = 121;

  printf("Gia tri truoc khi trao doi: 
 a = %d, b = %d 

", a, b);

  temp = a;
  a = b;
  b = temp;

  printf("Gia tri sau khi trao doi: 
 a = %d, b = %d 
", a, b);
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Tráo đổi giá trị bởi sử dụng biến thứ ba trong C
Tags: Tráo đổi giá trị lập trình C lập trình C cơ bản
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha