Menu
GIỚI THIỆU
 • ới bài tập này, chúng ta sử dụng ba vòng lặp. Một vòng lặp bên ngoài để điều khiển số hàng. Hai vòng lặp bên trong: một vòng lặp để in các khoảng trống, một vòng lặp để in các dấu sao.

Vẽ tam giác đều trong C

Vẽ một tam giác sao đều trong C thỏa mãn điều kiện:

 • Các cạnh bằng nhau

 • Một đỉnh nằm phía trên màn hình và cạnh đối diện với đỉnh này nằm dưới.

 • Với bài tập này, chúng ta sử dụng ba vòng lặp. Một vòng lặp bên ngoài để điều khiển số hàng. Hai vòng lặp bên trong: một vòng lặp để in các khoảng trống, một vòng lặp để in các dấu sao.

Bài tập C: vẽ tam giác sao đều

Vẽ một tam giác sao đều trong C thỏa mãn điều kiện:

 • Các cạnh bằng nhau

 • Một đỉnh nằm phía trên màn hình và cạnh đối diện với đỉnh này nằm dưới.

Với bài tập này, chúng ta sử dụng ba vòng lặp. Một vòng lặp bên ngoài để điều khiển số hàng. Hai vòng lặp bên trong: một vòng lặp để in các khoảng trống, một vòng lặp để in các dấu sao.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác sao đều trong C:

#include <stdio.h>

int main() {
  int n,i,j;

  n = 5;  // khai bao so hang.

  printf("Ve tam giac sao deu:

");
  for(i = 1; i <= n; i++) {
   for(j = 1; j <= n-i; j++)
     printf(" ");

   for(j = 1; j <= i; j++)
     printf("* ");

   printf("
");
  }
  return 1;
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Vẽ tam giác đều trong C
Tags: vẽ tam giác cân code tam giác cân trong C vẽ tam giác cân trong C
Category: Bài tập C có lời giải
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài tập C có lời giải,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha