Menu
GIỚI THIỆU
 • Vẽ tam giác sao vuông cân trong C. Với bài tập C này, chúng ta chỉ cần hai vòng lặp: vòng lặp bên ngoài điều khiển số hàng, vòng lặp bên trong chịu trách nhiệm in dấu sao và khoảng trống.

Vẽ tam giác sao vuông cân trong C (phần 1)

Vẽ tam giác sao vuông cân trong C thỏa mãn điều kiện:

 • Đỉnh nằm phía trên màn hình

 • Cạnh góc vuông bên cạnh trái màn hình và cạnh góc vuông còn lại nằm ở phần dưới màn hình.

Với bài tập C này, chúng ta chỉ cần hai vòng lặp: vòng lặp bên ngoài điều khiển số hàng, vòng lặp bên trong chịu trách nhiệm in dấu sao và khoảng trống.

Bài tập C: Vẽ tam giác sao vuông cân

Vẽ tam giác sao vuông cân trong C thỏa mãn điều kiện:

 • Đỉnh nằm phía trên màn hình

 • Cạnh góc vuông bên cạnh trái màn hình và cạnh góc vuông còn lại nằm ở phần dưới màn hình.

Với bài tập C này, chúng ta chỉ cần hai vòng lặp: vòng lặp bên ngoài điều khiển số hàng, vòng lặp bên trong chịu trách nhiệm in dấu sao và khoảng trống.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác sao vuông cân trong C:

#include <stdio.h>

int main() {
  int n,i,j;

  n = 5;

  printf("Ve tam giac sao vuong can:

");
  for(i = 1; i <= n; i++) {
   for(j = 1; j <= i; j++)
     printf("* ");

   printf("
");
  }
  return 0;
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Vẽ tam giác sao vuông cân trong C (phần 1)

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha