Đệ quy trong php

em cảm thấy rất khó hiểu về bài đệ quy trong php, ai giúp em với

Bạn tham khảo thử bài này ạ.