Làm sao để biết CentOS đang sử dụng version bao nhiêu?

Khi sử dụng CentOS có thể bạn sẽ không biết mình đã cài phiên bản bao nhiêu. Hoặc khi mua VPS bạn cũng không biết nhà cung cấp đã cài version nào.

Để kiểm tra version trên CentOS thì có nhiều cách khác nhau như: Sử dụng command line với các lệnh lsb_release hoặc rpm. Ngoài ra bạn cũng có thể xem nó trong các file /etc/centos-release/etc/os-release.

Xem hướng dẫn tại bài viết: Cách kiểm tra version của CentOS mà bạn đang sử dụng