Lỗi method post trong cmd (ExpressJS)

Em tham khảo trên freetus và làm theo nhưng lại bị lỗi như này ạ ?